Persones matriculades 14.343
Persones matriculades
Opcions d’estudis 151
Títols oferits
Captació de recursos per a investigació 15 M€
Captació de recursos
per a investigació
Anys formant +30
Anys formant

Una de les

700 millors universitats
del món
Rànquing de Shanghai

En el top

4,5% de les millors institucions
d'educació superior del món
Center for World University Rankings

Una de les

350 millors universitats del
món de menys de 50 anys
Times Higher Education
L'UJI en els rànquings

Investigació

La Universitat Jaume I és una universitat jove que té com a missió fer avançar el coneixement desenvolupant una investigació de qualitat que arribe a la societat i que siga capaç d'atraure talent investigador i finançament extern.

Més informació
Recurs d'imatge investigacio investigacio

Vida saludable

La Universitat Jaume I és una institució compromesa amb la promoció de la salut i el benestar, que fomenta estils de vida saludables per a tota la comunitat universitària. A més, estableix vincles entre la recerca, la docència i la promoció de la salut, impulsant un enfocament integral i holístic.

Més informació
25 feb

| CINEMA | ¿Dónde está la casa de mi amigo? -Khane-ye Doust Kodjast

26 feb

Seminari: «Polítiques i iniciatives per a la Defensa de DDHH, cas El Salvador»

27 feb

Taller de Fotografia | Classe oberta al públic |«El poema es mesura en anys llum» de Javier Vicedo Alós

28 feb

II Jornada Aula Intur «Hui estudiants, demà hotelers»

27 feb

Curs: «Alimentació saludable des de 0» (0.5 crèdits)

25 feb

Exposició | NEMINI PARCO de Jesús Monterde