Bases de dades de la biblioteca

19/02/2021 | 10/01/2024 | 20/06/2024 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir


► Index alfabètic de les bases de dades i altres recursos digitals de la biblioteca

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

► Bases de dades per àmbits temàtics
 

 
 
 

Biblioteques i Gestió de la Informació: 

Bases de dades de Biblioteques i Gestió de la Informació

Library, Information Science& Technology Abstracts

Base de dades bibliogràfica especialitzada en biblioteques i gestió de la informació. Cobreix, entre altres, les següents matèries: classificació, catalogació, bibliometria, recuperació d'informació en línia.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

 

Biologia i Geologia: 

Bases de dades de Biologia i Geologia

BIGPI: Bibliografia de Geologia de la Península Ibèrica

Base de dades bibliogràfica; inclou enllaços al catàleg de les biblioteques de la Universitat de Barcelona i al text complet, quan és accessible en versió electrònica

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

Nature

Text complet de les revistes editades per Nature Publishing Group.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

 

Dret:   

Bases de dades de Dret

Aranzadi Instituciones

Legislació estatal, autonòmica i europea a text complet, selecció de bibliografia.  S'actualitza diariament

Descripció i condicions d'ús, Manuals i ajudes

CENDOJ

Base de dades de jurisprudència del Consejo General del Poder Judicial de España.
Accés lliure

CISS360 Laboral

Temàtica: legislació i jurisprudència dret del treball.
Descripció: conté, entre altres, legislació, jurisprudència, bibliografia, revistes.
Llengua de consulta: castellà

Guíes, Novetats, Vídeos, FAQ i Formació d'usuaris

Iustel

Temàtica: legislació i jurisprudència
Descripció: portal de dret, conté legislació, jurisprudència, bibliografia (més de 42.000 referències) i base de dades de coneixement jurídic.
Llengua de consulta: castellà

Ajudes d'assistents i índexs per a la consulta

Lefebvre

(abans: Nautis - Mementos)

Temàtica: legislació i jurisprudència
Descripció: portal jurídic de l'editorial Francis Lefevbre. Conté legislació, jurisprudència, llibres, revistes i noticies d'actualitat del mon jurídic. També dona accés als Mementos Lefebvre: Fiscal, Contable, Social, Mercantil, Civil y Procesal
Llengua de consulta: castellà

Tirant  Biblioteca Virtual

Plataforma de llibres electrònics a text complet de l’editorial Tirant lo Blanch. Temàtica especialitzada en Dret. És necessari seguir aquestes instruccions per a accedir a la plataforma. Guia d'ús (en castellà)

Tirant Prime

(Abans Tirant online)

Bases de dades de legislació i jurisprudència
Àmbit geogràfic: Espanya
Llengua de consulta: castellà

Guia d'usuari, cercadors Tirant, guia d'usuari Tirant Analytics, organització eficient de la informació i contingut de la base de dades

Tribunal Constitucional de España

Base de dades de Jurisprudència del Tribunal Constitucional de España. Accés lliure

vLex

Base de dades que conté jurisprudència, legislació, llibres i revistes a text complet, convenis col·lectius i notícies de premsa de Espanya, UE i dret internacional.  

Manual d'ajuda i d'ús

Altres Recursos

BOE (Boletín Oficial del Estado)
BOP (Butlletí Oficial de la Província de Castelló)
DOCV (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana)
DO (Diario Oficial de la Unión Europea)

 

Economia i Empresa:

Bases de dades de Economia i Empresa

ABI/INFORM Collection

Base de dades a text complet sobre economia i empresa: estratègies corporatives, tècniques de gestió, màrqueting, desenvolupament de productes, comptabilitat, finances, etc. Ofereix gairebé 5.000 articles de revistes electròniques (més de 3.800 en text complet), 25.000 tesis, working papers i diaris com The Wall Street i The Financial Times.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

Business Source Premier

Base de dades que ofereix l'accés al text complet de més de 2.300 títols de revistes acadèmiques de business, màrqueting, finances, comptabilitat, economia, etc.. S'actualitza a diari en la plataforma EBSCOhost. 

Guia d'usuari.

Emerald Management Xtra 111

(Emerald Insight)

Text complet de les revistes publicades per MCB Univ. Press. Multidisciplinar, amb especial atenció al màrqueting, gestió empresarial, enginyeries i biblioteconomia.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

International Financial Statistics-Online

Temàtica: economia i empresa
Descripció: base de dades produïda pel Fondo Monetario Internacional, que conté sèries estadístiques amb dades de països de tot el món.
Àmbit geogràfic: internacional
Llengua de consulta: anglès

Main Economic Indicators

Temàtica: economia
Descripció: base de dades produïda per la OCED. Conté sèries estadístiques amb informació actualitzada sobre l'evolució dels països membres de l'OCDE i altres.
Àmbit geogràfic: internacional
Llengua de consulta: anglès

SABI Informa: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos

Temàtica: anàlisi financer
Descripció: conté més de 480.000 empreses espanyoles i 40.000 portugueses. Inclou informació general, un històric de comptes anuals fins a 10 anys de cada empresa.
Àmbit geogràfic: Espanya i Portugal
Llengua de consulta: anglès

 

Educació:

Bases de dades de Educació

Educ@ment

Base de dades bibliogràfica que recull referències d'articles de revistes relacionats amb els ensenyaments que s'imparteixen a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URV: Pedagogia, Psicologia, Educació infantil, Educació primària, Educació social, Educació física, Educació musical i Llengües estrangeres i Psicopedagogia.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

ERIC: Educational Resource Information Center

 

Base de dades bibliogràfica sobre Educació. També disponible en la plataforma EBSCOhost

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

GRAO E-Premium

Text complet de les revistes publicades per Editorial Graó, especialitzada en didàctica i educació. Més de 20.000 articles, accés lliure per IP per a tota la comunitat universitària.

ProQuest Education Journals

Base de dades especitalitzada en educació. Indexa més de 800 publicacions i proporciona accés al text complet de 615 títols. 

Teacher Reference Center

Base de dades bibliogràfica que conté informació de revistes i ressenyes de llibres relacionats amb l'educació. Conté bibliografia i resums sobre: avaluació, educació contínua, recerca pedagògica, alfabetització i tota la informació necessària per a professors des de l'inici de l'educació primària fins a finalitzar l'educació secundària.

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

 

Enginyeria i Informàtica:

Bases de dades de Enginyeria i Informàtica

Association for Computing Machinery (ACM)

Base de dades bibliogràfica que inclou el text complet de les revistes i actes de congressos publicats per ACM. Informàtica.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

IEEE Xplore

Text complet de les revistes, normes i actes de congressos editats per IEEE/IEE, enginyeria i informàtica.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

Lecture Notes in Computer Science (LNCS)

Llibres electrónics especialitzats en informàtica, publicats per Springer des de 1973.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

Normas UNE

(AENORmás)

Accés a la col·lecció de normes UNE per a tots els professors, estudiants i personal de la universitat. Inclou més de 50.000 documents vigents i les referències de les normes anul·lades i substituïdes. A més de la consulta, la plataforma possibilita la descàrrega i impressió de les normes des de la xarxa UJI i també des de les externes (consulteu aquesta pàgina web)

Springer Materials

Base de dades de ciències físiques, químiques i enginyeria.

 

Física i Química:

Bases de dades de Física i Química

American Chemical Society (ACS)

Text complet de les revistes publicades per ACS. Química i ciències relacionades.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

Analitical Abstracts

Temàtica: química analítica
Descripció: base de dades documental amb més de 200.000 registres de química analítica, des de 1980. La base de dades està produïda per la Royal Society of Chemistry.
Àmbit geogràfic: internacional
Llengua de consulta: anglès

ICSD WEB:
Inorganic Crystal Structure Database

Base de dades produïda per FIZ Karlsruhe que identifica estructures cristal·lines, conté aproximadament 177.000 referències publicades des de 1913.
Accés restringit als usuaris de l'UJI (demaneu usuari i contrasenya a: documentacio@uji.es)

OpticsInfoBase

Biblioteca digital de la Optical Society (OSA).

Reaxys

Base de dades especialitzada en química.

Royal Society of Chemistry

Text complet de les revistes publicades per RCS. Química i ciències relacionades.

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

Springer Materials

Base de dades de ciències físiques, químiques i enginyeria.

 

Humanitats i Ciències Socials:

Bases de dades de Humanitats i Ciències Socials

Philosoper's Index

Temàtica: Filosofia i àmbits relacionats. Recull referències bibliogràfiques de llibres i revistes especiatlizades, des de 1940

Guggenheim  Museum Collection

Temàtica: Art. Accés al text complet de 204 llibres i catàlegs publicats per el  Guggenheim Museum’s Publications Department sobre les col·leccions  i exposicions organitzades pel museu.

eBook Collection

(EBSCOhost)

1.100 llibres electrònics de temàtica especialitzada en humanitats i ciències socials.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

ProQuest Social Science Journals

Aquesta base de dades inclou més de 1000 títols especialitzats en temes com la sociologia, antropologia, política, etc. Molts d'aquests títols es poden consultar a text complet.

 

Matemàtiques:

Bases de dades de Matemàtiques

MathSciNet

Base de dades de referències bibliogràfiques i ressenyes de publicacions en matemàtiques.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

 

Psicologia i Ciències de la Salut:

Bases de dades de Psicologia i Ciències de la Salut

Biblioteca Cochrane Plus

Conjunt de bases de dades bibliogràfiques, de resum i d'articles a text complet sobre medicina basada en l'evidència.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

CINAHL

Base de dades especialitzada en infermeria i altres disciplines relacionades amb la salut.
Moltes referències inclouen accés al text complet.

Cuidatge

Base de dades bibliogràfica que inclou més de 22.000 referències d'articles publicats a revistes especialitzades en infermeria i ciències relacionades.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Database of Abstracts of Reviews of Effects
(DARE)

Aquest recurs està centrat principalment en revisions sistemàtiques que avaluen els efectes de les intervencions en l'atenció de salut.

GuíaSalud 
Biblioteca de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Portal web que recoge diversos recursos, servicios y productos basados en la Medicina Basada en la Evidencia científica. Acceso a texto completo de a las Guías de Práctica Clínica del Programa de GPC en el SNS, Manuales metodológicos y Otros Productos Basados en la Evidencia.

IBECS

Base de dades de referències bibliogràfiques i resums d’articles, elaborada per Instituto de Salud Carlos III i BIREME (Biblioteca Regional de Medicina).

 IME 
(Base de dades del CSIC, ara InDICEs)

Indexa les revistes espanyoles especialitzades en medicina.
(No s'actualitza des de 2012)

               Informa Healthcare 

               (Inclosa en Taylor & Francis Online)

Text complet de les revistes editades per Taylor & Francis. Base de dades que inclou també publicacions de Routledge, Psychology Press, Informa Healthcare i Informaworld

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

JoVE

Plataforma de vídeos en línia orientada a estudiants i investigadors de ciències de tots els nivells. Dóna accés a més. de 13.000 vídeos que inclouen experiments científics procedents de laboratoris de prestigi, revisats per experts i acompanyats d'explicacions detallades dels protocols utilitzats.

LILACS

Índex bibliogràfic de la producció científica i tècnica en Ciències de la Salut  d’Amèrica Llatina i del Carib.

MEDLINE 

Base de dades de cites bibliogràfiques i resums en medicina i ciencies de la salut. Forma part de la base de dades comú del portal Web of Science.

NNNConsult 

Portal en línea de l'àrea de enfermeria  per a la consulta, formació i creació de plans de cura mèdica. Inclou tres tesaurus:. Nanda International (NANDA) per a diagnòstics desenvolupats per Nanda International, Nursing Outcomes Classification (NOC) per a resultats i Nursing Interventions Classification (NIC) per a intervencions. Permet la recerca en cadascun d'aquests llenguatges estandarditzats o simultàniament en tots, oferint igualment els vincles entre ells.

ProQuest Health & Medical Complete

Indexa més de 1.500 títols de revistes científiques especialitzades en temes clínics, biomèdics i administració sanitària. Inclou 1.300 títols amb accés al text complet. Més informació

ProQuest Nursing & Allied Health Source

Aquesta base de dades està especialitzada en infermeria i assistència sanitària. Inclou el text complet de més de 700 revistes especialitzades, 12.000 tesis i vídeos de formació en infermeria (Video Training from Medcom, Inc.). 

Psycarticles

(accés per APA PsycNET)

Base de dades especialitzada en psicologia, conté les revistes de l'American Psychological Association.

 PsycINFO 
(accés per APA PsycNET)

Base de dades bibliogràfica de l'American Psychological Association que conté cites i resums d'articles de revista, llibres, tesis doctorals i informes.

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

PubMed

És un servei de la National Library of Medicine que dóna accés a MEDLINE i a altres revistes científiques en l'àrea de la biomedicina des de 1950, amb enllaços a altres bases de dades i a articles en text complet

PubPsych

Base de dades sobre psicologia, conté registres de publicacions sobre psicologia, proves, programes terapèutics i dades d'investigació científica europees i nord-americans.

Trip Database
 (Turning Research Into Practice)

Recurs sobre medicina basada en l'evidència. Permet fer algunes cerques gratuïtes, sense subscripció.

Altres recursos

Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs (CCEIJB) para los cuidados de salud basados en la evidencia 

 

Traducció i Ciències del Llenguatge:

Bases de dades de Traducció i Ciències del Llenguatge

ENTI

Enciclopèdia especialitzada en els estudis de traducció i interpretació creada per l'AIETI (Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación). D'accés lliure i universal, plurilingüe, multimèdia, rigorós, escalable i actualitzable. Ofereix totes les entrades almenys en anglés i en una llengua ibèrica. 

Instruccions per a la consulta

CorpusNet

Pàgina web de la xarxa de corpus bilingües i multilíngües de qualsevol de les llengües d'Espanya i altres llengües que el seu objectiu és facilitar l'accés als recursos existents sobre lal lingüística de corpus. Accés en obert a diversos corpus lingüístics, bases de dades, aplicacions, eines i informació sobre grups i projectes d'investigació.

Lexicometria

Base de dades amb referències bibliogràfiques desenvolupada en col•laboració amb la Biblioteca de la Universitat de Barcelona que conté uns 5.000 registres. Buida publicacions periòdiques i monografies especialitzades en lexicometria i anàlisi estadística de dades textuals i estilomètrics.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

LLBA

Temàtica: lingüística
Descripció: indexa més de 2.000 revistes especialitzades recollides al Sociological Abstracts. Proporciona resums dels articles i tesis referenciats i revisions de llibres, des de 1973.
Àmbit geogràfic: internacional
Llengua de consulta: anglès 

MLA

Temàtica: llengua i literatura
Descripció: produïda per la Modern Language Association of America, indexa publicacions especialitzades en literatura, llengua, lingüística i literatura popular. Conté més d'1.400.000 referències des de 1963.
Àmbit geogràfic: internacional
Llengua de consulta: anglès

Traces

Base de dades bibliogràfica que recull la informació relacionada amb la filologia catalana en les seves diferents disciplines. Inclou també la bibliografia sobre literatura estrangera traduïda al català.

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

 

Multidisciplinar:

Bases de dades Multidisciplinars

Bases de dades del CSIC
                      

Temàtica: multidisciplinar
Descripció: conté les  bases de dades produïdes pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Directoris de revistes
Àmbit geogràfic: Espanya
Llengua de consulta: Castellà

Dialnet

Portal bibliogràfic d'àmbit multidisciplinar que recopila i facilita l'accés a articles de revistes, tesis doctorals, llibres, etc. Proporciona, quan és possible, l'accés al text complet del document. Des de 2011 la Base de Dades de Sumaris Electrònics de CBUC, que conté els sumaris de les revistes de l'UJI des de l'any 2007, passa a integrar-se dins de Dialnet.

Digitalia

Portal que proporciona accés a més de 10.000 llibres electrónics en castellà, de diferents editorials. Temàtica multidisciplinar.

eBooks UPC

Col·lecció de 150 llibres digitals creats per autors de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

Ebrary  (vegeu: ProQuest  Ebook Central)

 

Col•lecció multidisciplinar de llibres electrònics a text complet, inclou E-libro.

InCites

Eina d'avaluació que analitza la producció científica recollida en Web of Science (JCR) i permet avaluar l'activitat investigadora d'una institucion i el benchmarching amb institucions de tot el món. És necessari registrar-se per accedir.

Ingebook

Plataforma de llibres electrònics amb un fons multidisciplinari de les editorials: Pearson, García-Maroto Editores, Reverté i Mc Graw-Hill.
 

Guia d'ús

ISBN

Temàtica: informació bibliogràfica sobre llibres
Descripció: catàleg de llibres espanyols a la venda, amb les novetats bibliogràfiques i els títols disponibles al mercat editorial espanyol. Inclou preus i informació editorial.
Àmbit geogràfic: Espanya
Llengua de consulta: castellà

JSTOR

Repositori virtual de revistes impreses publicades per institucions diverses, escanejades per a ser consultables en format d'imatge en pdf o tiff. Multicisciplinar

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

My News

Servei de buidatge de premsa que permet consultar més de 250 milions de notícies a text complet publicades en més de 1.500 mitjans que inclou premsa escrita diària des de 1996, mitjans digitals des de 2009 i revistes des de 2013

Videos explicatius de cerca bàsica, avançada i professional. Guia de cerca

Normas UNE

(AENORmás)

Accés a la col·lecció de normes UNE per a tots els professors, estudiants i personal de la universitat. Inclou més de 50.000 documents vigents i les referències de les normes anul·lades i substituïdes. A més de la consulta, la plataforma possibilita la descàrrega i impressió de les normes des de la xarxa UJI i també des de les externes (consulteu aquesta pàgina web)

Oxford Journals

Text complet de les revistes editades per Oxford University Press.

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Periodicals Archive Online

És una base de dades que fa accessibles electrònicament les recopilacions de revistes acadèmiques d'art, humanitats i ciències socials en format de text complet, en el qual es poden fer cerques, de centenars de títols. Aquesta base de dades abasta més de dos segles de continguts, 37 àrees temàtiques clau i múltiples idiomes.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Periodicals Index Online

És una base de dades de milions de cites d'articles que s'han publicat en les arts, humanitats i ciències socials al llarg de més de 300 anys. Permet als investigadors localitzar amb rapidesa i de forma exhaustiva articles rellevants al seu camp d'estudi i redueix el que podria portar anys d'investigació a qüestió de minuts. Les revistes indexades abasten més de 37 àrees temàtiques clau i múltiples idiomes.

Descripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

ProQuest Central

És la major base de dades a text complet actualment disponible al mercat. Agrega informacions de diferents tipologies (inclou 30 bases de dades) procedents de molt diverses fonts i ofereix l'accés al text complet a milers de títols de publicacions periòdiques (21.000 revistes) i milions d'articles. Serveix com a recurs central i multidisciplinari tant per a investigadors de tots els nivells en tots els mercats com para docents i estudiants universitaris. Abasta més de 160 matèries a les diferents àrees del coneixement i ofereix accés a una gran riquesa de continguts rellevants com el text complet de The Wall Street Journal i Los Angeles Times
 

Guia de cerca bàsica

ProQuest One Academic


Base de dades multidisciplinar que recull una de les col·leccions més completes de revistes científiques, llibres, vídeos, àudios, tesis doctorals, periòdics, informes, documents i actes de conferències. Més informació

Science

Accés a les revistes Science Online i Science Now, des de 1996. Manuals d'usuari, condicions d'ús i de accés 

ScienceDirect

Text complet de les revistes publicades per Elsevier. Multidisciplinar, orientada principalment als àmbits de la medicina, ciència i tecnologia.
 

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

ScienceDirect Online Books

Col•lecció multidisciplinar de llibres electrònics a text complet.
 

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Scopus

Base de dades bibliogràfica amb resums, actes de congressos, pàgines web científiques i altres recursos d'investigació, referències citades de més de 15.000 publicacions periòdiques procedents de 4.000 editors internacionals.

SpringerLink e-journals

Text complet de les revistes publicades per Springer-Verlag i altres editors, entre els quals destaca Kluwer. Multidisciplinar, però amb un gran pes de la medicina i les ciències pures.
 

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

SpringerLink e-books

Llibres electrònics, manuals, obres de referència i literatura.
 

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Taylor & Francis Online
(Accés retrospectiu 2008-2011i accés a les revistes de Informa Healthcare)

Text complet de les revistes editades per Taylor & Francis. Base de dades que inclou també publicacions de Routledge, Psychology Press, Informa Healthcare i Informaworld

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Web of Science
(abans ISI Web of Knowledge)

Portal que conté diverses bases de dades bibliogràfiques i bibliomètriques.
Condicions d'us de les llicències de Web of ScienceDescripció, condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles.

Wiley E-books

Llibres electrònics a text complet. Multidisciplinar.
 

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles

Wiley Online Library

Text complet de les revistes publicades per l'editorial John Wiley & Sons Inc. Multidisciplinar, amb especial atenció a l'àmbit de la ciència, tecnologia i economia.
 

Condicions d'ús, manuals i llista de títols disponibles