UJI

Cabines de treball en grup

Última modificació: 02/05/2018 | Font: Biblioteca

A la biblioteca hi ha cabines disponibles per a realitzar treballs en grup, la seua capacitat és de 2 a 6 persones.

Les persones amb discapacitats poden fer ús de la cabina número 04, a la mediateca, que es troba adaptada amb aquesta finalitat

Per a utilitzar aquestes cabines  dirigiu-vos a la mediateca, situada a la planta 0 i sol·liciteu en préstec una cabina. Heu de portar el carnet de la Universitat.

L'horari de préstec de les cabines és de dilluns a divendres de 9 a 20 h.

Normativa aplicable:

• Les cabines per a grups poden ser utilitzades per un mínim de dues persones. L'alumnat que no porte el carnet d'estudiant por acreditar la seua condició d'usuari d'aquest servei mitjançant el lliurament del full de matrícula juntament amb un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, etc.). L'alumnat pot imprimir el full de matrícula a la mediateca.


• Les cabines es poden ocupar per un màxim de tres hores al dia; aquest període de temps pot ampliar-se sempre que no hi haja una altra sol·licitud.


• Les cabines disposen de connexió a la xarxa FREEnet (Wi-Fi i rosetes).


• La persona titular del préstec es fa responsable de la correcta utilització de la sala. No està permès sobrepassar el nombre màxim d'usuaris, parlar fort, menjar, beure o fumar dins la cabina; cal tractar el material amb cura, mantenir-hi l'ordre i desconnectar els telèfons mòbils.


• L'ocupació de les sales de treball per a usos no propis de la biblioteca i el deteriorament dels equipaments poden comportar la pèrdua de la condició d'usuari de la biblioteca, sense perjudici de l'adopció de les mesures disciplinàries que procedisquen.


• El personal de la biblioteca està autoritzat a retirar els objectes personals abandonats en les cabines temporalment pels usuaris que hagen finalitzat el termini d'ús establert.


• La sanció per a l'usuari que no torne la clau en el temps establit és de 15 dies sense poder utilitzar aquest servei.