La Universitat Jaume I prepara un pla d’acció contra la crisi climàtica amb atenció a l’escenari postcoronavirus El Vicerectorat de Campus i Vida Saludable comença el disseny de l’estratègia per fer front a l’emergència per l’escalfament global després de concloure les quatre reunions sectorials amb la comunitat universitària

12/05/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I (UJI) prepara el disseny d’un pla d’acció contra la crisi climàtica amb una especial atenció a l’escenari postcoronavirus, atenent la confluència dels desafiaments del medi ambient i de la salut. El Vicerectorat de Campus i Vida Saludable ha pres aquesta decisió després de concloure l’última de les quatre reunions sectorials amb la comunitat universitària per tal de fomentar la participació en l’elaboració de l’estratègia institucional en l’horitzó de 2022 davant l’emergència climàtica, declarada pel Consell de Govern el passat mes d’octubre.

La quarta reunió del grup de treball per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic, celebrada novament per mitjans digitals, ha abordat qüestions vinculades amb la sensibilització, la comunicació i la formació en matèria ambiental i climàtica, tot i que les aportacions han tractat també altres matèries. De fet, una temàtica molt destacada durant la sessió pels participants ha estat «la necessitat d’integrar les lliçons apreses com a universitat pública durant aquesta pandèmia provocada per la COVID-19 en relació a diferents aspectes, atesa la nostra responsabilitat en matèria ambiental i de salut, alhora que la nostra capacitat per fomentar una transició cap a dinàmiques més respectuoses amb l’entorn i garantint el benestar de la comunitat universitària», argumenta el vicerector de Campus i Vida Saludable, Rafa Mayo.

L’increment de la sensibilització en matèria ambiental i climàtica, alhora que la formació, ha centrat una part de l’atenció de la reunió. S’hi han comentat en profunditat les opcions per a augmentar transversalment la formació en sostenibilitat als estudis de grau, com també les opcions de crear cursos complementaris tant per a l’estudiantat, com per a la resta de la comunitat universitària, en la línia de les propostes sobre Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) de les Nacions Unides que ja desenvolupa l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, depenent dels vicerectorats d'Estudiantat i Compromís Social d'Internacionalització i Cooperació.

COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE

Paral·lelament, s’hi han apuntat accions com ara el foment de la compra pública responsable i amb criteris ambientals a través de la revisió dels plecs de contractació o altres de caire divulgatiu. Per exemple, s’ha proposat proposa la creació d’un mercat amb periodicitat determinada, on es puguen oferir productes ecològics, de proximitat, comerç just, fins i tot, productes de segona mà, per tal de promoure el consum d’aquest tipus de productes al campus. Rafa Mayo assevera que es van a fer les gestions oportunes amb l’administració local i autonòmica per a «posar en marxa aquesta iniciativa, ja que considerem que pot resultar molt interessant per fomentar aquesta cultura de la sostenibilitat, la consciència en la producció coneguda com de quilòmetre zero, la reutilització i la trobada de la universitat amb els sectors socials i l’economia local».

Durant la sessió s’ha coincidit en la prioritat d’elaborar una estratègia de comunicació conjunta a l’UJI davant el repte de l’emergència climàtica i el compromís en la promoció dels ODS, a fi d’augmentar la visibilitat de la totalitat d’accions que es desenvolupen en l’àmbit de la sostenibilitat, alhora que incrementar la conscienciació i la formació tant de la comunitat universitària com de la ciutadania en general.

La comissió, presidida per Rafa Mayo, està formada per representants dels quatre centres de l’UJI, del PAS, l’estudiantat, de l’associació Comunitat UJIxPlaneta, del Seminari Interdisciplinari d’Investigació en Canvi Climàtic, de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) del Servei de Comunicació i Publicacions (SCP), com també el tècnic de gestió ambiental de l’UJI, Javier Calbo, i el director de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes (OTOP), José Roger. 

Altres dels compromisos de l’UJI sorgits d’aquest grup de treball han estat la preparació d’un pla per limitar les emissions de CO2 responsables de l’escalfament global causades per la mobilitat i, alhora, afavorir els desplaçaments sostenibles; cobrir el 20% de la demanda elèctrica de la institució pública amb energia solar per a 2030 o l’aposta per evitar els envasos d’un sol ús com també la minimització en la generació de residus i l’increment del reciclatge.

 

 

 

 

La Universitat Jaume I prepara un pla d’acció contra la crisi climàtica amb atenció a l’escenari postcoronavirus
Recurs d'imatge estrategia-climatica-dia-mediambient index

L’UJI conclou el procés participatiu per a elaborar l’estratègia climàtica

La Universitat prepara les primeres accions d’impuls de l’energia solar alhora que farà aportacions a l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Ecològica

Recurs d'imatge mobilitat-sostenible index

Desplaçaments sostenibles

El Vicerectorat de Campus i Vida Saludable anuncia que s’analitzaran els horaris de la docència i les opcions de teletreball per reduir la petjada de carboni de la universitat.

Recurs d'imatge clima-residus index

Minimitzar residus

El grup de treball per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic analitza les propostes en matèria de gestió ambiental, reciclatge i sensibilització de la comunitat universitària

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions