La Jaume I prepara un pla per limitar les emissions de la mobilitat i afavorir els desplaçaments sostenibles El Vicerectorat de Campus i Vida Saludable anuncia que s’analitzaran els horaris de la docència i les opcions de teletreball per reduir la petjada de carboni de la universitat

28/04/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I (UJI) ha anunciat que prepararà un pla per limitar les emissions de CO2 responsables de l’escalfament global causades per la mobilitat i, alhora, afavorir els desplaçaments sostenibles. Aquesta ha estat una de les conclusions de la tercera reunió del grup de treball per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic promoguda des del Vicerectorat de Campus i Vida Saludable per tal d’elaborar l’estratègia institucional davant l’emergència climàtica en l’horitzó de 2022.

En segon terme, un altra via apuntada per reduir la petjada de carboni de l’UJI per la mobilitat de la comunitat universitària ha estat «l’anàlisi en profunditat dels horaris de docència, així com les opcions de teletreball a fi de disminuir els desplaçaments tant de l’estudiantat, com del professorat i del personal d’administració i serveis», ha explicat el vicerector de Campus i Vida Saludable, Rafa Mayo, qui ha subratllat que l’actual situació de confinament causada per la pandèmia per la Covid-19 «ens està aportant experiències enriquidores per a avançar en aquesta línia».

Paral·lelament, també s’hi ha comentar la necessitat de fer un estudi sobre el mapa i hàbits de desplaçaments de la comunitat universitària, tant per al seu accés al campus com en relació als viatges laborals d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, a fi de promoure el transport públic i els trajectes menys contaminants, sempre que siga possible.

FOMENT DE L’ÚS DE LA BICICLETA

El grup de treball per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic va tractar en profunditat diversos aspectes sobre la mobilitat, entre ells, la qualitat i cost del transport públic, com també eines per a promoure l’ús de la bicicleta, el patinet, alhora que fomentar més espais per a vianants dins del campus. Pel contrari, de moment, no es baralla l’opció de fer un campus lliure de cotxes ni cobrar per aparcar-hi.

Per fomentar l’ús de la bicicleta es s’ha apuntat la instal·lació d’aparcaments coberts i vigilats i impulsar carrils bici que connecten l’UJI amb municipis de l’entorn. A més a més, s’hi ha tractat la possibilitat de posar punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques, com també donar accés a les dutxes i vestuaris del Servei d’Esports als usuaris d’aquest mitjà de transport. Els membres d’aquesta comissió també consideren adient que l’UJI renove el parc bicicletes del sistema propi de préstec i participe en els reptes i campanyes que fomenten desplaçaments en bicicleta i sostenibles.

QUALITAT I COST DEL TRANSPORT PÚBLIC

La unificació tarifària dels serveis de transport públic va ser una qüestió analitzada en la reunió, tot i que el vicerector Rafa Mayo ha recordat que hi ha diverses administracions implicades. «Ens comprometem a estudiar algun tipus de conveni amb l’Ajuntament de Castelló i altres corporacions municipals, la Generalitat Valenciana o el Ministeri de Foment, del qual depèn Renfe, per tal d’incrementar la qualitat i freqüència i reduir el cost  del transport públic per accedir al campus», argumenta el vicerector.

Després de les anteriors sessions del grup de treball per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic es van anunciar accions com ara el compromís de la Universitat Jaume I per a cobrir el 20% de la seua demanda elèctrica amb energia solar per a 2030 o l’aposta de la universitat pública de Castelló de la Plana per evitar els envasos d’un sol ús com també la minimització en la generació de residus i l’increment del reciclatge.

Aquesta tercera reunió, celebrada novament per mitjans digitals, va comptar amb presentació de l’informe sobre la situació actual de la mobilitat al campus de l’UJI, per part del tècnic de gestió ambiental Javier Calbo i del vicerector de Campus i Vida Saludable, Rafa Mayo, els quals van explicar les accions que s’han realitzat durant els últims anys en aquest àmbit, així com també les iniciatives que s’estan portant a terme en l’actualitat, integrades al II Pla de Mobilitat Sostenible.

El vicerector de Campus i Vida Saludable ha impulsat la constitució del grup de treball per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic per a elaborar un pla estratègic biennal que integre les actuacions per fer front a l’emergència climàtica, declarada pel Consell de Govern el passat mes d’octubre. Aquesta comissió ja ha celebrat les reunions sobre energia, gestió dels recursos hídrics i residus, a més a més d’aquesta sobre mobilitat. En les pròximes trobades, abans del mes de juny, s’analitzaran temàtiques com ara la compra sostenible, la investigació o la formació i la sensibilització de la comunitat universitària en matèria ambiental i climàtica.

La comissió, presidida per Rafa Mayo, està formada per representants dels quatre centres de l’UJI, del PAS, l’estudiantat, de l’associació Comunitat UJIxPlaneta, del Seminari Interdisciplinari d’Investigació en Canvi Climàtic, de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) del Servei de Comunicació i Publicacions (SCP), com també el tècnic de gestió ambiental de l’UJI, Javier Calbo, i el director de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes (OTOP), José Roger.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions