Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
Protocol de comunicació per a millorar el diàleg entre ciència i societat

L'UJI ha desenvolupat un estudi sobre la situació del diàleg entre ciència i societat a Espanya que inclou una proposta per a avançar cap a un model comunicatiu més interactiu i bidireccional que done resposta a la demanda d'una recerca i innovació responsables.

Àgora digital
Famelab
RRI

Logotip fecyt