Imatges al portal UJI. Guia de formats Materials de gestió d'UPO

20/05/2024 |
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Questions prèvies

  • Les imatges s'introdueixen al node corresponent mitjançant "Afegir > Binari"
  • Les imatges han de tenir el format .JPG o .PNG
  • Totes les imatges introduïdes al portal han de tenir emplenats els camps "Títol llarg" i "Títol"
  • Les mides de les imatges de la guia estan expressades en píxels (px)
  • És recomanable que les imatges introduïdes tinguen format horitzontal
  • En el cas d'introduir imatges verticals, l'amplària haurà de ser de 600 px
  • Per a mantenir la correcta distribució d'elements en les diferents mides de pantalla es recomana afegir les imatges com a recurs del node en lloc d'inscrustar-les en el contingut HTML

Guia de formats

Portada web institucional (https://www.uji.es/):

  • Megabàner portada: 2000 x 400 px
  • Agenda: imatge índex: 600 x 400 px / imatge interior: 600 x 400 px
  • Notícies: imatge índex: 600 x 400 px / imatge interior: 600 x 400 px

Megabàner interior: 2000 x 400 px

Imatge(s) per al node de nom reservat /megabanner/
Més informació
Exemple d'ús: https://www.uji.es/perfils/futurs/

Imatges recurs: 600 x 400px

Són les imatges que acompanyen la informació textual de les pàgines
Exemple d'ús: https://www.uji.es/institucional/uji/presentacio/xifres/
Exemple d'ús imatge vertical: https://www.uji.es/institucional/uji/presentacio/queesuji/

Imatges de nom reservat index.jpg en la plantilla Base: 600 x 400 px

Més informació
Exemple d'ús: https://www.uji.es/institucional/uji/

Plantilles amb dues columnes: 600 x 150 px

Més informació
Exemples d'usos: https://www.uji.es/perfils/futurs/ - https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/

Plantilles amb tres columnes: 600 x 400 px o de format horitzontal: 600 x 150px

Més informació
Exemples d'usos: https://www.uji.es/perfils/futurs/ - https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/

Fotonotícies / Galeria d'imatges - Miniatures: 600 x 400 px

Exemple d'ús: https://www.uji.es/com/fotonoticies/arxiu/2013/01/conveni-arxiu-lluis-revest-17-01-2013/