UJI

La Universitat Jaume I en xifres

Última modificació: 30/08/2018 | Font: SCP
 • Naturalesa jurídica: pública 
 • Promotor: Generalitat Valenciana 
 • Rector: Eva Alcón Soler 
 • Any de creació: 1991 
 • Estudis
  • Estudis de graus: 32
  • Màsters universitaris: 44
  • Màsters propis: 22
  • Cursos d’especialització i expert o experta: 22
  • Programes de doctorat: 20
  • Programes de formació continuada: 107
 • Estudiantat
  • Nombre total d'alumnes matriculats en estudis de grau: 11.735
  • Dones: 56,64% i homes: 43,60%
  • Nombre total d'alumnes matriculats en estudis de màster: 1.489
  • Dones: 63,53% i homes: 36,47%
  • Nombre total d'alumnes matriculats en estudis de doctorat: 699
  • Dones: 54,22% i homes: 45,78%
  • Nombre total d’alumnes: 13.923
  • Dones: 57,26% i homes: 42,74%
  • Estudiantat de grau de fora de la província de Castelló: 36,47%
  • Estudiantat de grau estranger: 6,8%​
  • Estudiantat de màster estranger: 16,21%
 • Nombre d'alumnes d'intercanvi curs 2017/2018
  • Rebuts: 308
  • Ixents: 407
 • Taxa d'ocupació de titulats recents (any 2016):
  • titulats de grau 56,25%
  • Titulats de màster universitari 68,75%
 • Pràctiques en empreses (curs 2017/2018)
  • Nombre d'entitats cooperadores: 1.318
  • Nombre de convenis en vigor: 4.857
  • Nombre d'alumnes matriculats en pràctiques externes: 3.736
 • Personal
  • Nombre de membres del personal docent i investigador: 1.752.
  • Dones 46,52% i homes 53,48%
  • Nombre de membres del personal d'administració i serveis: 640.
  • Dones 60,94% i homes 39,06%
 • Ràtio professorat/alumnat: 10
 • Ràtio d'ordinadors/alumnat: 0,517 
 • Aules d’informàtica: 41
 • Investigació
  • Captació de recursos per a investigació (any 2017): 9.075.857 €
  • Nombre de projectes d’investigació vigents (curs 2017/2018): 340
  • Nombre de contractes d’I+D+i vigents (curs 2017/2018): 615
 • Biblioteca
  • Entrades Biblioteca (1/9/2017 – 15/7/2018): 975.952
  • Volums: 623.432
  • Subscripcions de revistes actuals en suport paper: 712
  • Llibres electrònics: 135.752
  • Publicacions periòdiques electròniques: 86.270
  • Llocs de lectura: 2.000 
  • Cabines d’estudi: 100
  • Documents digitalitzats al Repositori: 19.540
  • Nombre de visites al Repositori: 1.050.408
  • Préstec de llibres i audiovisual (curs 2017/2018): 124.488
  • Préstec interbibliotecari (curs 2017/2018): 3.081
  • Articles introduïts a Dialnet (curs 2017/2018): 3.159
  • Telepréstecs (curs 2017/2018): 2.767
 • Campus
  • Superfície total: 756.566 m2
  • Superfície urbanitzada: 573.318,47 m2
  • Superfície construïda: 219.258 m2
  • Instal·lacions esportives: 16.488,72 m2 de superfície construïda; 53.570,87 m2 de pistes exteriors
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions