La Universitat Jaume I en xifres

23/04/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 • Naturalesa jurídica: pública 
 • Promotor: Generalitat Valenciana 
 • Rector: Eva Alcón Soler
 • Any de creació: 1991
 • Estudiantat
  • Estudiantat total: 13.685
   • Dones: 57,74% i homes: 42,25%
  • Estudiantat de la província de Castelló: 62,36%
  • Estudiantat estranger: 6,62%
  • Estudiantat matriculat en estudis de grau: 11.349
   • Dones: 57,14% i homes: 42,86%
  • Estudiantat matriculat en estudis de màster (curs 2019/2020): 1.523
   • Dones: 62,51% i homes: 37,49%
  • Estudiantat matriculat en estudis de doctorat (curs 2019/2020): 813
   • Dones: 57,20% i homes: 42,80%
 • Internacionalització (curs 2020/2021)
  • Estudiantat estranger en programes d’intercanvi: 349
  • Estudiantat UJI en programes d’intercanvi: 282
  • Convenis amb universitats i altres institucions estrangeres: 397
 • Taxa d'ocupació de les egressades i els egressades recents (Enquesta d'Inserció Laboral de 2019):

*Canvi de metodologia respecte de les dades d'anys passats per a l'adaptació al Ranking QS Employability

 • Estudis de grau: 71,15%
 • Estudis de màster universitari: 84,54%
 • Impacte en el territori (curs 2020/2021)
  • Entitats col·laboradores per a pràctiques: 943
  • Convenis de pràctiques en empreses i institucions: 5.038
  • Sòcies i socis ALUMNISAUJI: 23.384
  • Càtedres i aules d'empresa: 24
  • Fons captats per a cultura: 467.174 €
  • Patrocini i mecenatge: 2.600.536 €
 • Personal (curs 2020/2021)
  • Nombre de membres del personal docent i investigador: 1.545.
   • Dones 47,28% i homes 52,72%
  • Nombre de membres del personal d'administració i serveis: 657.
   • Dones 60,64% i homes 39,36%
 • Ràtio d'ordinadors/alumnat: 0,67240577
 • Aules d’informàtica: 49
 • Investigació (any 2019)
  • Captació de recursos en projectes competitius: 3.494.444 €
  • Nombre de projectes d’investigació competitius vigents: 94
  • Nombre de contractes predoctorals: 123
  • Nombre de contractes postdoctorals: 51
  • Grups d’investigació: 180
  • Instituts d’investigació: 14
  • Contractes d’investigació i suport tecnològic: 66
  • Contractes i convenis de transferència de coneixement: 620
  • Tesis doctorals: 86
  • Articles en revistes científiques: 1.161
  • Patents concedides: 14
  • Pressupost global del Pla propi: 3.843.184,89 €
 • Biblioteca
  • Entrades Biblioteca (any 2019): 1.000.245
  • Volums: 648.824
  • Subscripcions de revistes actuals en suport paper: 730
  • Llibres electrònics: 145.772
  • Publicacions periòdiques electròniques (Summon): 87.457
  • Llocs de lectura: 2.000 
  • Cabines d’estudi: 100
  • Documents digitalitzats al Repositori: 52.968
  • Nombre de visites al Repositori: 680.736
  • Préstec de llibres i audiovisual (curs 2018/2019): 79.560
  • Préstec interbibliotecari (curs 2018/2019): 2.861
  • Articles introduïts a Dialnet (curs 2018/2019): 4.154
  • Telepréstecs (curs 2018/2019): 2.730
  • Consultes de Propietat Intel·lectual: 61 
  • Descarregues del Repositori: 2.717.263
  • Índexs d'impacte: 37
  • DOI (Digital Object Identifier) assignats a llibres electrònics: 586
  • Formació d'usuaris (inscrits): 1.622
  • Visites guiades a la Biblioteca: 39
  • Informes Antiplagi (Identhicate): 150
 • Campus
  • Superfície total: 756.566 m2
  • Superfície urbanitzada: 573.318,47 m2
  • Superfície construïda: 229.015,24 m2
  • Instal·lacions esportives: 16.488,72 m2 de superfície construïda; 53.570,87 m2 de pistes exteriors
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions