panoramica UJI

La Universitat Jaume I en xifres

Última modificació: 10/10/2017 | Font: SCP
 • Naturalesa jurídica: pública 
 • Promotor: Generalitat Valenciana 
 • Rector: Vicent Climent Jordà 
 • Any de creació: 1991 
 • Estudis
  • Estudis de graus: 32
  • Màsters universitaris: 47
  • Màsters propis: 21
  • Cursos d’especialització i expert o experta: 22
  • Programes de doctorat: 20
  • Programes de formació continuada: 99
 • Estudiantat
  • Nombre total d'alumnes: 14.424
  • Dones: 58,40%
  • Homes: 41,60%
  • Estudiantat de grau de fora de la província de Castelló: 35,29%
  • Estudiantat de grau estranger: 6,57%​
  • Estudiantat de màster estranger: 16,21%
 • Nombre d'alumnes d'intercanvi curs 2016/2017
  • Rebuts: 303 (dels quals 10 són estudiants visitants)
  • Ixents: 342
 • Taxa d'ocupació de titulats recents (any 2016):
  • titulats de grau 56,25%
  • Titulats de màster universitari 68,75%
 • Pràctiques en empreses (curs 2016/2017)
  • Nombre d'entitats cooperadores: 4.584 
  • Nombre d'alumnes matriculats en pràctiques externes: 3.678
 • Personal
  • Nombre de membres del personal docent i investigador: 1.400. Dones 612 (43,71%) i homes 788 (56,29%)
  • Nombre de membres del personal d'administració i serveis: 611. Dones 371 (60,72%) i homes 240 (39,28%)
 • Ràtio professorat/alumnat: 10
 • Ràtio d'ordinadors/alumnat: 0,517 
 • Aules d’informàtica: 41
 • Investigació
  • Captació de recursos per a investigació (any 2014): 9.085.946 €
  • Nombre de projectes d’investigació vigents (any 2014): 287
  • Nombre de contractes d’investigació vigents (any 2014): 218
 • Biblioteca
  • Volums: 585.320
  • Suscricpcions de revistes actuals en suport paper: 817
  • Llibres electrònics: 59.375
  • Publicacions periòdiques electròniques: 69.062
  • Llocs de lectura: 2.100
  • Documents digitalitzats al Repositori: 19.540
  • Préstec de material (any 2014): 157.310
  • Préstec interbibliotecari (any 2014): 3.510
  • Articles introduïts a Dialnet (any 2014): 2.896
  • Telepréstecs (any 2014): 3451 
 • Campus
  • Superfície total: 756.566 m2
  • Superfície urbanitzada: 573.318,47 m2
  • Superfície construïda: 219.258 m2
  • Instal·lacions esportives: 16.488,72 m2 de superfície construïda; 53.570,87 mde pistes exteriors
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16