05/10/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 1. Política editorial de la Col·lecció Aldea Global
 2. Data de començament
 3. Consell de direcció de la Col·lecció
 4. Consell assessor internacional
 5. Instruccions als autors per a l'enviament d'originals
 6. Informació sobre el procés de selecció de manuscrits

 

TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ     

 

1. POLÍTICA EDITORIAL DE LA COL·LECCIÓ ALDEA GLOBAL

1 . Principis definidors 
 
Aldea Global és una col·lecció de les editorials de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Jaume I (Castelló), de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) i de la Universitat de València, que edita, en castellà i en català, obres sobre comunicació i tecnologies de la comunicació, amb un ampli enfocament pluridisciplinari que comprèn temes de periodisme, comunicació audiovisual, publicitat, relacions públiques i documentació, i altres disciplines de les ciències socials i les humanitats estretament relacionades amb la comunicació social. 
 
Nascuda en 1997, en la col·lecció es publiquen llibres de comunicació, en paper i en digital, de qualitat (formal i de continguts), entenent la comunicació en un sentit modern i que, en l'Estat espanyol (i per extensió a Iberoamèrica), es correspon amb les àrees de coneixement de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques. 
 
2 . Tipologia de textos a publicar 
 
Els principals tipus de textos que tenen cabuda en la col·lecció Aldea Global són: 
 
- Assajos o monografies, resultat de carreres en una línia d'investigació consolidada, negociades preferentment amb els investigadors reconeguts en comunicació de les universitats (amb facultats de Comunicació) de la Xarxa Vives, i d'autors de referència indiscutible en l'àmbit de la comunicació a Espanya i Iberoamèrica. 
 
- Obres curtes o assajos breus (unes 60 pàgines) relacionats amb aspectes d'actualitat conjuntural comunicativa o d'intervenció o debat comunicatiu. 
 
- Readers o llibres col·lectius procedents d'investigacions, especialment de projectes competitius d'I+D+i, de temes rellevants i no publicats en les revistes científiques. Poden ser antologies de temes amb capítols redactats per diversos autors o equips de diverses universitats (en català o castellà). 
 
- Investigacions que puguen servir com manuals d'assignatures comunes als plans d'estudis de les facultats de Comunicació de la Xarxa Vives (sobretot en català) i de les altres universitats espanyoles. 
 
- Traduccions d'obres clàssiques en anglès i francès no disponibles en castellà ni en català. 
 
- Queden excloses les tesis doctorals pures, atès que tot el contingut pot consultar-se on line en els repositoris institucionals i en altres plataformes. Únicament es tindran en consideració les propostes de nova elaboració que tinguen en compte les característiques, l'enfocament i les normes de la col·lecció. 
 
3.- Bones pràctiques 
 
- La col·lecció Aldea Global compleix els requisits de qualitat, rigor i control de les editorials universitàries internacionals i totes les obres que es publiquen han estat sotmeses a una doble i estricta selecció: d'una banda, a l'avaluació científica del Consell de Direcció de les editorials universitàries coeditores i per una altra, al sistema de peer review d'almenys dos experts de l'àmbit internacional. 
 
- La col·lecció té una sòlida trajectòria i prestigi entre els acadèmics i professionals de la comunicació. Publicar en ella suposa una bona promoció per als autors. Per això, garantim la transparència de tots els processos i la bona gestió de les editorials coeditores a través dels integrants del Consell de Direcció.
 
- No existeix en la col·lecció el funcionament per quotes entre les universitats coeditores. Es publiquen bons llibres amb independència de la procedència dels seus autors i de les universitats de referència. 
 
- De la mateixa manera, el fet que la col·lecció siga interuniversitària garanteix que no puga estar al servei dels coeditors individualment, encara que aquest volguera o poguera finançar-lo en exclusiva. 
 
- Es treballa amb professionalitat i no s'accepta cap tipus de pressió de departaments, centres, serveis o entitats externes per a canalitzar propostes de publicació. Les possibles aportacions financeres per a algunes publicacions suposen una contribució i mai són condició imprescindible o necessària per a afavorir les decisions favorables a l'acceptació. 
 
4.- Política de autoarxivament en repositoris

La política editorial en relació amb el dipòsit en repositoris institucionals de materials publicats en la col·lecció Aldea Global és la següent:

1. En el cas d'obres col·lectives, els/les autors/es podran dipositar en accés obert la versió «pre-print» del seu capítol de llibre transcorreguts 6 mesos des de la publicació oficial del volum complet.
2. En el cas de monografies individuals, els/les autors/es podran dipositar en accés obert la versió «pre-print» del seu llibre transcorreguts 12 mesos des de la publicació oficial.
 

2. DATA DE COMENÇAMENT

Any 1997.

3. CONSELL DE DIRECCIÓ DE LA COL·LECCIÓ

Direcció científica

 • Jordi Balló (Universitat Pompeu Fabra)
 • Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València)
 • Javier Marzal (Universitat Jaume I)
 • Santiago Ramentol Massana (Universitat Autònoma de Barcelona)

Direcció tècnica

 • Anna Magre (Universitat Pompeu Fabra)
 • Joan Carles Marset (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • M. Carme Pinyana (Universitat Jaume I)
 • Maite Simon (Universitat de València)

 

4. CONSELL ASSESSOR INTERNACIONAL

 • Armand Balsebre (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • José M. Bernardo (Universitat de València)
 • Jordi Berrio (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Núria Bou (Universitat Pompeu Fabra)
 • Andreu Casero (Universitat Jaume I)
 • Maria Corominas (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Miquel de Moragas (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Alicia Entel (Universidad de Buenos Aires)
 • Raúl Fuentes (ITESO, Guadalajara, México)
 • Josep Gifreu (Universitat Pompeu Fabra)
 • F. Javier Gómez Tarín (Universitat Jaume I)
 • Antonio Hohlfeldt (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)
 • Nathalie Ludec (Université París 8)
 • Carlo Marletti (Università di Torino)
 • Marta Martín (Universitat d’Alacant)
 • Jesús Martín Barbero (Universidad del Valle, Colombia)
 • Carolina Moreno (Universitat de València)
 • Hugh O’Donnell (Glasgow Caledonian University, Reino Unido)
 • Jordi Pericot (Universitat Pompeu Fabra)
 • Sebastià Serrano (Universitat de Barcelona)
 • Jorge Pedro Sousa (Universidade Fernando Pessoa, Oporto, Portugal)
 • Joan Manuel Tresserras (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Maria Immacolata Vassallo (Universidade de São Paulo, Brasil)
 • Jordi Xifra (Universitat Pompeu Fabra)

5. INSTRUCCIONS ALS AUTORS PER A l'ENVIAMENT D'ORIGINALS

Veure la normativa

6. INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE MANUSCRITS

La col·lecció ALDEA GLOBAL de la Universitat Jaume I està oberta a la publicació de manuscrits que s'adecuen a la línia editorial, en coherència als objectius de la mateixa. El procediment, per fases successives, és el següent:

 1. L'autor/a emplena el formulari en línia PROPOSTA DE PUBLICACIÓ
 2. Una vegada emplenat el sistema envia a l'autor/a una resposta automàtica de confirmació, amb assignació d'un nombre de registre i data, i instruccions per a l'enviament de l'original per a iniciar la cerca d'avaluadors científics.
 3. Una vegada l'autor/a ha enviat l'original per correu electrònic en la condicions requerides es procedeix a la cerca dels avaluadors externs, entre experts de la matèria, de forma anònima, per part de l'editorial sense restricció ni imposició.
 4. Quan els avaluadors remeten el seu informe, si és desfavorable es comunica a l'autor la desestimació o se cerca altres informes. Si l'informe és favorable se li trasllada al director de la col·lecció per a la seua acceptació.
 5. Finalment es comunica a l'autor/a l'acceptació per a la publicació i se li requereix l'original completament definitiu.

Simultàniament se sol·licita del Consell Assessor Internacional de la col·lecció, compost per experts externs a la Universitat Jaume I i amb la meitat de membres estrangers, en proporció paritària homes/dones, el seu assessorament a proposar monogràfics coordinats per professors de prestigi i propostes de textos provinents d'excel·lents tesis doctorals de joves autors.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions