Àrea de seguretat en el treball i higiene industrial

13/05/2024 | OPGM
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 1. Estudi de les condicions de seguretat i higiene en el treball.
 2. Recerca d'accidents i incidents

________________________________________________________________________________________________________________

1. Estudi de les condicions de seguretat i higiene en el treball

Procediment per a realitzar identificacions i avaluacions dels riscos derivats de les condicions de treball físiques, químiques i biològiques a:

 • Instal·lacions, tant de les quals existeixen, com de les de nova projecció.
 • Maquinària i eines de treball, tant de les quals existeixen com les de nova adquisició.
 • Condicions estructurals d'edificis: escales, pisos lliscants, baranes, etc.
 • Seguretat vial.

Una de les eines utilitzades per a realitzar aquesta identificació és l'Enquesta Higiènica, orientada a identificar els riscos higiènics (soroll, vibracions, productes químics, biològics, etc.) i obtenir dades per a fer un reconeixement mèdic adequat als treballadors.

Procediment:

Inici:

Desenvolupament:

 • Visita al lloc de treball i identificació de riscos.
 • Proposta de mesures preventives i/o correctives: millora d'instal·lacions, millora d'equipament de seguretat, canvis de procediments de treball.
 • Emissió d'informe.

Procediments relacionats:

 • Procediment per a la protecció de la maternitat i lactància en matèria de seguretat i salut
 • Procediment per a l'atenció a persones especialment sensibles en matèria de seguretat i salut
 • Qüestionari sobre condicions de seguretat i salut en l'activitat de recerca.

Beneficiaris:

 • PTGAS.
 • PDI-PI.
 • Treballadors d'empreses contractades.
 • Estudiantat (per les millores generals).

 

2. Recerca d'accidents i incidents

Procediment per a identificar les causes d'accidents o incidents ocorreguts i prendre mesures per a eliminar-les, de tal manera que no es produïsca cap un altre accident per aqueixes causes.

Procediment:

Inici:

Desenvolupament:

 • Visita al lloc de treball i identificació de les causes.
 • Proposta de mesures preventives i/o correctives: millora d'instal·lacions, millora d'equipament de seguretat, canvis de procediments de treball.
 • Emissió d'informe.

Beneficiaris:

 • PTGAS.
 • PDI-PI.
 • Treballadors d'empreses contractades.
 • Estudiantat (per les millores generals).