Direcció de tesi externa al programa

02/05/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Informàtica.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

Barrachina Mir, Sergio (barrachi@uji.es)

Mateu Mahiques, Jorge (mateu@uji.es)

Romero Pérez, Julio Ariel (romeroj@uji.es)

Torres Sospedra, Joaquín (Joaquin.Torres@uji.es)

Rodríguez Sánchez, Rafael (rarodrig@uji.es)

Adriana Mira Pastor (miraa@uji.es)

Sergio Trilles Oliver (strilles@uji.es)

José Francisco Ramos Romero (jromero@uji.es)

Rubén Fernández Beltrán (rufernan@uji.es)

 Manuel Francisco Dolz Zaragozá (dolzm@uji.es)

Germán León Navarro (leon@uji.es)

Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera (tajahuer@uji.es)

 Inmaculada Remolar Quintana (remolar@uji.es)

Cristina Rebollo Santamaría (rebollo@uji.es)

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

Mario di Castro (CERN)

Eloise Matheson (CERN)

Kannan Srinathan (International Institute of Information Technology, Hyderabad)

Paulo Menezes (Universidade de Coimbra)

Ernesto Jiménez Ruiz (University of Oxford)

Vicente García Jiménez (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)

Javier Calpe Maravilla (Universitat de València)

Enrique Salvador Quintana Ortí (Universidad Politécnica de Valencia)
 
 
Informació proporcionada per: InfoCampus