Estudiantat

28/03/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què és l'espai europeu d'educació superior (EEES)?

L'estructura dels estudis universitaris a Espanya, adaptada a la posada en marxa de l'espai europeu d'educació superior (EEES), comprèn tres nivells formatius: grau, màster i doctorat; els títols tenen validesa a tot l'EEES, actualment integrat per 49 països.

L'objectiu fonamental de l'EEES és facilitar la mobilitat de l'estudiantat, del professorat i dels titulats i titulades entre tots els països membres, a fi que els estudiants i estudiantes continuen els seus estudis, si així ho desitgen, en una altra universitat del sistema. Amb aquesta finalitat es generen programes d'intercanvi de professorat i es facilita la mobilitat internacional de treballadors i treballadores amb formació superior.

Més informació: www.eees.es

Estudiantat
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions