L’UJI debat en el Claustre el seu Codi Ètic elaborat amb la participació de més de 500 membres de la comunitat universitària

19/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Comissionat del Rector per al Desenvolupament de la Responsabilitat Social Universitària (RSU), el catedràtic d’Ètica Domingo García Marzá, ha presentat al Claustre el Codi Ètic de la Universitat Jaume I elaborat amb un doble procés de participació que ha implicat més de 500 membres de la comunitat universitària. La proposta de Codi Ètic de l’UJI resulta especialment innovadora, a més de per l’elevada participació en el seu desenvolupament, pel sistema de compliment que incorpora i que completa el Pla RSU de l’UJI, que consisteix en la creació d’un canal de comunicació anomenat Línia Ètica, oberta a tota la comunitat universitària per a plantejar suggeriments, propostes de millora i advertències d’incompliments; l’elaboració de la Memòria de Responsabilitat Social, i la creació de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària.

El Codi Ètic té com a objectiu actualitzar els valors que defineixen el caràcter i la identitat de l’UJI, així com les normes que han d’inspirar la conducta dels membres de la comunitat universitària. Per a la seua elaboració s’han tingut en compte els valors arreplegats en els Estatuts de l’UJI i en altres documents que han marcat la identitat i el desenvolupament de la Jaume I al llarg dels seus 25 anys d’història, com ara el Pla Estratègic i el Model Educatiu. El document és fruit a més d’una doble campanya de participació de la comunitat universitària. En una primera acció realitzada a finals de 2016 prop de 400 persones van contribuir a definir els valors de l’UJI mitjançant un qüestionari en obert, entrevistes en profunditat i grups de discussió. La segona acció de participació va consistir en la presentació de la proposta de Codi Ètic i l’obertura d’un termini per a la presentació de propostes i suggeriments de millora per part de la comunitat universitària al llarg dels mesos de maig i abril de 2017. Més d’un centenar de persones van participar mitjançant l’assistència a les reunions informatives i de debat realitzades o amb l’enviament d’un correu a l’adreça establerta.

El codi representa el primer pas del Pla de Responsabilitat Social Universitària RSUJI que també s’ha presentat al Claustre del 13 de juny i que s'emmarca en el Pla Estratègic 2015-2018 de l’UJI. Amb la seua presentació i debat al Claustre i la propera aprovació per part del Consell de Govern, l’UJI es converteix en la primera universitat amb un Codi Ètic que incorpora un sistema per garantir el seu compliment.

 

Pla de Responsabilitat Social Universitària RSUJI

El Pla de Responsabilitat Social Universitària de l’UJI (RSUJI) està integrat per quatre elements que tenen com a principals objectius retre comptes, gestionar la cultura ètica de l’organització i renovar el compromís social de la Universitat Jaume I. El Codi Ètic presentat suposa el primer pas del Pla, que es completarà amb la presentació al Claustre a finals d’any, de la primera Memòria de Responsabilitat Social de l’UJI i amb la creació tant de la Comissió d’Ètica i RSU com d’una Línia Ètica que oferirà a la comunitat universitària un canal confidencial per a la comunicació  de suggeriments i d'alertes respecte al compliment del Codi Ètic.

La Universitat Jaume I està preparant la seua primera Memòria d’RSU utilitzant la metodologia específica Global Reporting Initiative (GRI), empleada per la majoria d’universitats nacionals i internacionals. L’informe inclourà indicadors quantificables i verificables de la informació proporcionada, així com comparacions amb els indicadors del Pacte Mundial i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Pel que fa a la Comissió d'Ètica i Responsabilitat Universitària, García Marzá ha explicat que es concep «com un espai de participació dels diferents grups d'interès que componen la nostra universitat i serà l’òrgan encarregat del seguiment i control del Sistema d'RSU, així com de l'impuls del Codi Ètic i del seu compliment». La Comissió s’entén com un instrument de participació i diàleg per al desenvolupament del Codi Ètic i la seua composició, funcions i competències serà presentada en el proper Claustre.

El Pla RSUJI es completa amb la Línia Ètica que s'articularà a través d'un sistema informàtic compatible amb la Bústia de la Universitat, de manera que l'usuari o usuària puga, desplegant la finestra d'opcions, triar l'àmbit «Ètica i Responsabilitat Social Universitària» per a fer arribar el seu suggeriment o alerta. El sistema garantirà la confidencialitat de l'usuari o usuària.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions