El Consell Social de l’UJI convoca els premis a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, a la Trajectòria Investigadora i a l’Excel·lència Docent Universitària

20/10/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell Social de la Universitat Jaume I ha convocat la X edició del Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, la XIX edició del Premi d'Investigació del Consell Social a la Trajectòria Investigadora i la IX edició dels Premis a l’Excel·lència Docent Universitària. En les tres convocatòries, el termini de presentació acaba el 30 de novembre de 2017 i les propostes s’han de presentar en el Registre General de forma presencial o telemàticament.

El Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil té el propòsit de fomentar la iniciativa empresarial i l’esperit emprenedor dels estudiants universitaris que estiguen cursant estudis o que els hagen finalitzat en els últims cinc anys i que hagen materialitzat un projecte de caràcter empresarial tant individual com col·lectiu. Dotat amb 6.000 euros i una vinculació gratuïta de sis mesos al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial, espaitec, el premi valora aspectes dels projectes com ara el grau d’execució real, la innovació, la repercussió social, econòmica i industrial o la priorització de projectes que utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació.

D’altra banda, el Premi d'Investigació del Consell Social a la Trajectòria Investigadora té l’objectiu de fomentar la investigació universitària reconeixent la trajectòria científica de professors, grups o instituts d'investigació de la Universitat Jaume I al llarg de la seua carrera. Les candidatures poden ser presentades pels departaments o un mínim de deu professors de l’UJI. Dotat amb 6.000 euros, el premi valora la consecució de contractes i col·laboracions amb empreses i institucions, aportacions i recursos obtinguts, repercussió social i innovació i originalitat.

Per últim, els premis a l’Excel·lència Docent Universitària corresponents al curs acadèmic 2016/2017 tenen com a objectiu fomentar la qualitat de l’ensenyament valorant, entre altres mèrits, l’avaluació de l’activitat docent del professorat, la productivitat de caràcter docent: llibres, capítols de llibres, articles i ponències, la docència en llengua anglesa, incloent-hi la docència en universitats estrangeres, la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en la docència, la participació en cursos de formació docent, la direcció i participació en projectes de millora educativa o la direcció de tesis doctorals.

El Consell Social, màxim òrgan de representació de la societat en la Universitat Jaume I, està concebut perquè l’UJI tinga present la problemàtica real de la societat castellonenca i perquè l’entorn social conega les necessitats, potencialitats de desenvolupament i progrés que li ofereix la Universitat.

Les bases dels premis poden consultar-se en: 

Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

Premi d'Investigació del Consell Social a la Trajectòria Investigadora

Premis a l’Excel·lència Docent Universitària

 

 

Premis a l’Excel·lència Docent Universitària

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions