El llibre «Organizaciones saludables: diez casos de éxito» presenta l'UJI com a referent Hi destaca el projecte UJI-Saludable impulsat des de 2012 sota una perspectiva de la promoció de la salut «més integral i moderna»

16/03/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I és una de les deu empreses i institucions escollides com a exemple de bones pràctiques en la promoció de la salut, tant del seu personal com de l'entitat, en el llibre Organizaciones saludables: diez casos de éxito publicat per Guillermo García González i Carmen Soler en l'editorial Aranzadi. L'obra arreplega experiències considerades com a bons exemples del que empreses i institucions de diferents grandàries i sectors poden aconseguir en l'àmbit de les organitzacions saludables. El cas de l’UJI se centra en el projecte UJI-Saludable explicat pels responsables de l'equip de Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables WANT i de l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental de la Universitat.

L'objectiu del llibre és posar en comú bones pràctiques en la promoció de la salut des de les organitzacions amb la finalitat d'aconseguir treballadors sans, motivats i competents, en empreses saludables, segures i sostenibles. Els casos d'èxit que s'arrepleguen en l'obra il·lustren a empresaris, directius, professionals i treballadors que perseveren per a millorar la qualitat de vida i de treball, integrant la responsabilitat social corporativa i la promoció de la salut en la seua acció empresarial i organitzacional, sent l’UJI l'única universitat amb representació en el llibre.

El llibre arreplega com a cas d'èxit el projecte UJI-Saludable desenvolupat des de 2012 per la Universitat Jaume I en col·laboració amb la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) i Xarxa Valenciana d'Universitats Públiques Saludables. El projecte UJI-Saludable té com a objectiu promocionar la salut i el benestar de la comunitat universitària i de tota la societat en general, entenent la salut «des d'una perspectiva més integral i moderna», segons es destaca en l'obra. El llibre explica el projecte que ha cercat coordinar totes les accions dirigides a la promoció de la salut estructurant-les en tres nivells: psicosocial i salut física; espai físic i recerca i formació en salut. 

Entre les accions desenvolupades a través del programa s'arrepleguen algunes com el Dia de la Dieta Mediterrània, la Setmana de la Salut o l'impuls des de l'equip WANT dels Premis Hospital Optimista. El projecte ha inclòs a més accions d'avaluació de riscos psicosocials que poden afectar el personal que treballa en la universitat, així com l'avaluació del benestar emocional en l’estudiantat, plantejant-se intervencions positives per a millorar-lo. El programa es completa amb accions en psicoeducació i formació. 

El capítol dedicat al cas UJI-Saludable ha estat desenvolupat per Marisa Salanova, Isabel M. Martínez, Mercedes Ventura, Alberto Ortega-Maldonado i María Josefina Peláez de l'equip WANT i per Rafael Vilar Zanon, responsable de l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental de l’UJI.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions