Investigadors de l’UJI realitzen un estudi sobre Patim per a mesurar la rendibilitat social de les organitzacions no lucratives Cada euro invertit en el centre sociosanitari Los Granados genera un impacte social pròxim als cinc euros

23/02/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grup de recerca «Dimensió social de les finances, la comptabilitat i l'economia» (FACES) de la Universitat Jaume I ha desenvolupat un estudi que té com a objectiu quantificar el benefici social que generen les organitzacions sense ànim de lucre, per al que ha pres com a camp de proves Patim, associació per a la intervenció i integració en addiccions i altres conductes. Durant els últims mesos s'ha analitzat l'impacte de la seua comunitat terapèutica Los Granados. Les dades obtingudes són significatives. Les activitats realitzades el 2015 en aquest centre sociosanitari especialitzat en el tractament d'addiccions generen, en termes anuals, un impacte social de 4,97 euros per cada euro invertit.

L'estudi naix de la necessitat de visibilitzar la rendibilitat social que generen les organitzacions del Tercer Sector, la legitimitat del qual es basa fonamentalment en la confiança que hi diposita la societat. Els investigadors adverteixen que és necessari un canvi de paradigma a l'hora d'avaluar les entitats que, per la seua naturalesa (missió, visió i principis), no tenen com a finalitat la creació de valor econòmic. «En aquestes entitats, s'hauria de parar esment al valor social que realment generen, i no tant als recursos que necessiten per a funcionar», asseguren.

Els resultats de l'estudi posen de manifest la importància que té, per a les organitzacions amb una clara missió social, la implementació de mètriques que quantifiquen l'impacte social generat en lloc del resultat econòmic. Una anàlisi limitada a l'àmbit economicofinancer induiria a pensar, per exemple, que la comunitat terapèutica de Patim no és rendible: no genera uns ingressos suficients per a cobrir les seues despeses i, per tant, necessita subvencions i altres fonts de finançament per a sobreviure, a part de la innegable labor de suport del voluntariat. No obstant això, si es deixa de costat la rendibilitat econòmica (que no és  el més rellevant per a aquest tipus d'organitzacions) i s'incideix en la social, s'arriba a la conclusió que «aquest servei no solament és rendible, sinó que és altíssimament rendible per a la societat: pràcticament multiplica per cinc cadascun dels euros que s'inverteixen».

Per a quantificar el retorn social que generen els fons invertits per Patim en la prestació del servei s'ha utilitzat la metodologia SROI (acrònim del terme anglés referit a la rendibilitat social d'una inversió).  L'equip de recerca de l’UJI està format per Iluminada Fuertes, Inmaculada Jimeno, Amparo Maset i José Miguel Tirado i coordinat per David Cabedo. Patim ha col·laborat en les fases de disseny i determinació de l'abast i en l'obtenció d'informació. El treball s'ha pogut dur a terme gràcies al suport financer de la Generalitat Valenciana (projecte AICO/2015/024).

La comunitat terapèutica Los Granados va obrir les seues portes el 1995 i ofereix un servei, en règim residencial, per a la deshabituació i rehabilitació de persones amb comportaments addictius. Està situada a Castelló i és gestionada per Patim, entitat declarada d'utilitat pública i consultora especial del Comitè Econòmic i Social de les Nacions Unides.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions