Comptes oberts Fundació General

04/10/2019 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb data 12 de desembre del 2006, la Fundació General de la Universitat Jaume I, va quedar constituïda mitjançant la seua inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

La Fundació té com a objecte col•laborar amb la Universitat Jaume I en el desenvolupament i la gestió d'aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la prestació dels serveis universitaris.

Com a entitat del sector públic vinculada o dependent a la UJI, es veu també afectada pel que disposa el article 1, apartat d), de la LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana, i ha de publicar amb la periodicitat establerta, la información que aquesta Llei preveu.

Relació de saldos mensuals dels comptes bancaris

Mostra la informació dels saldos a fi de cada mes de cadascun dels comptes que la Fundació General de la Universitat Jaume I té oberts en les diferents entitats bancàries.

A més, la Llei 5/2016, indica que hauran de publicar-se les dades següents sobre cada moviment, entenent el moviment com s’identifica en la comptabilitat.

Accedir a les dades

Relació de cobraments

Mostra la informació relativa als ingressos de la Fundació General de la Universitat Jaume I.

Accedir a les dades

Relació de pagaments realitzats

Mostra la informació relativa als pagaments de la Fundació General de la Universitat Jaume I.

Accedir a les dades

Informació proporcionada per: Secretaria General