Dret d'accés a la informació

Última modificació: 21/07/2017 | Font: SG

L'exercici del dret d'accés a la informació pública es troba regulat en la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Si voleu accedir a informació diferent a la publicada en aquest web, heu de presentar una sol·licitud a través del Registre de la Universitat  o per qualsevol altre mitjà admès en dret, adreçada a la Secretaria General.

Informació proporcionada per: Secretaria General
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16