Projectes de cooperació

09/11/2023 | OCDS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Al context de l'UJI, la sensibilització de la comunitat universitària respecte de la solidaritat internacional i a favor d'un desenvolupament humà sostenible ha sigut sempre una prioritat. És per això, que la Junta de Govern de desembre de 1999, va aprovar dedicar el 0,7% del pressupost de despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació.

També es va a aprovar, a partir del curs 2000/2001, facilitar la contribució voluntària de l'estudiantat que ho sol.licitara del 0,7% sobre la seua matrícula, i del PAS i PDI amb un 0,7% de la seua nòmina, amb l'objectiu de destinar-lo a accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Catorzena convocatòria. Any 2022

Bases

Sol·licitud

Llista provisional sol·licituds admeses

Llista definitiva sol·licituds admeses

Llista provisional projectes adjudicats

Model informe final