Sindicatura de Greuges

28/11/2023 | Sindicatura de Greuges
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I, és l'òrgan unipersonal de caràcter general encarregat de garantir i defensar els drets i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària.

Qualsevol persona de la nostra comunitat universitaria: El professorat, personal investigador, estudiantat de grau, postgrau, doctorat i Universitat per a Majors, i el personal tèncic, de gestió i d'administració i serveis, pot dirigir-se a la Sindicatura de Greuges i demanar la seua actuació. 

Tramitada la sol·licitud, se formularan, si escau, les recomanacions a l’òrgan o servei corresponent, proposant l’adopció de las mesures adients.

També podrà assumir la funció de mediació entre persones o col·lectius de la comunitat universitària.

Els principis d’actuació de la Sindicatura de Greuges són: independència i autonomia, objectivitat, imparcialitat, neutralitat i respecte, i no està sotmesa a mandat imperatiu de cap instància universitària.

Recurs d'imatge som index

Qui som?

Nosaltres

Recurs d'imatge fem index

Què fem?

Funcions

Recurs d'imatge documents index

Informes i enllaços

Informes de l'actual síndic i enllaços d'interès

Informació proporcionada per: Sindicatura de Greuges

Consultes i queixes