Distribució comercial i serveis

01/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Investigació de l’estratègia de l’empresa de distribució comercial i de serveis (innovació i aprenentatge organitzatiu, sostenibilitat i economia circular, estratègia multi i omnicanal, internacionalització, etc.). Relacions en el canal (relacions B2C i B2B, cadena de valor en el canal, poder i influència i resultats, etc.). Comportament del consumidor (processos d’elecció en entorns multi i omnicanal, motivacions intrínseques i extrínseques, el comportament postcompra, WOM i e-WOM, etc.). Distribució física i operadors logístics (reptes distribució multi i omnicanal, qualitat i valor logístic, etc.). Gestió de l’empresa de servei (marca i capital de marca, lliurament de valor i cocreació, service recovery, atmosfera i experiència, estandardització i polítiques d’assortiment, preu i promoció en l’estratègia multi i omnicanal, formació i motivació del personal, marques del distribuïdor —posicionament i personalitat— impacte en vendes i rendibilitat, etc.). Resultats (mesurament de la productivitat detallista, mesurament del valor del client, etc.). Implicacions de la digitalització en els processos de compra i models de negoci (tecnologies d’autoservei i llocs web en el procés de decisió de compra del consumidor, gestió de l’experiència de servei en l’estratègia multi i omnicanal, incloent-hi l’establiment, Internet i el canal mòbil, les aplicacions, etc.).

 

Informació proporcionada per: InfoCampus