Comunicació i noves tecnologies

01/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Investigació dels processos de comunicació de màrqueting en entorns fora de línia, en línia i virtuals: subjectes, objectes, mitjans, continguts, components, fases, efectes, antecedents i conseqüències. Metodologia qualitativa i quantitativa, especialment l’anàlisi de contingut, desenvolupament d’escales de mesura fiables i vàlides i models causals formatius i reflectius amb variables latents. Anàlisi del comportament del consumidor davant de les comunicacions de màrqueting fora de línia (incloent-hi drons), virtuals i en línia (inclou màrqueting mòbil i xarxes socials): processament de la informació, contingut, percepcions, beneficis, riscos percebuts, records, actituds, engagement i lleialtat. Anàlisi dels efectes de la comunicació mitjançant eines neurocientífiques, dades massives i intel·ligència artificial. Aplicacions de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a diversos àmbits. Estudis multiculturals dels factors que determinen l’eficàcia de les comunicacions de màrqueting interactiu. Anàlisi de comportaments postcompra (lleialtat, intenció, engagement i comunicació electrònica boca-sentit) en els entorns de comunicació en línia, com ara les xarxes socials, i virtuals. Aplicació dels models explicatius d’actituds al procés d’adopció de les TIC. Estudi de les variables controlables (vinculades al missatge) i no controlables per l’anunciant (saturació publicitària, etc.) en les comunicacions de màrqueting interactiu o en línia i la seua influència en el comportament de compra.

Informació proporcionada per: InfoCampus