Presentació

12/01/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudis universitaris de Dret són presents a la ciutat de Castelló des de fa més de quaranta anys. Amb anterioritat a la fundació de la Universitat Jaume I, el 1991, ja s’impartien en el Col·legi Universitari de Castelló estudis de primer cicle de la llicenciatura en Dret.

Els estudis conduents a l’obtenció del títol de graduada o graduat en Dret per la Universitat Jaume I s’organitzen en quatre cursos acadèmics, en horari de matí o vesprada. En l’actualitat, la demanda d’aquest grau és elevada i les places disponibles es cobreixen íntegrament. 

Els estudis de Dret es caracteritzen per preparar els titulats i titulades per a accedir a múltiples professions. Una possible via de desenvolupament professional consisteix en l’accés —després de superar la corresponent oposició— a alguns dels múltiples llocs de la funció pública local, universitària, autonòmica, estatal i internacional (personal tècnic en qualsevol de les administracions, docència universitària, magistratura, notaria, registre de la propietat, diplomàcia, inspecció d’Hisenda, inspecció de Treball, etcètera). Els egressats i egressades en Dret també poden dedicar-se a l’assessorament d’empreses i corporacions (banca, assegurances, transport, energia, medi ambient, etcètera). Les ONG, els partits polítics i els sindicats necessiten així mateix personal format en el maneig de les lleis i en l’exercici i la defensa dels drets. Menció especial mereix, a més, l’exercici l’advocacia i de la procura, professions liberals per a les quals s’exigeixen determinats requisits addicionals de capacitació professional (entre aquests, el màster universitari en Advocacia i Procura, que també es pot cursar a la Universitat Jaume I, en col·laboració amb els Il·lustres Col·legis d’Advocats i de Procuradors de Castelló).

La Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I ofereix a l’estudiantat de Dret unes excel·lents instal·lacions i uns servicis generals molt complets. Per part seua, el claustre està integrat per professores i professors amb àmplia experiència docent i investigadora. Els projectes d’innovació educativa, la clínica jurídica i criminològica, i la sala de vistes són destacades eines didàctiques posades al servici del desenvolupament de les competències teoricopràctiques de l’estudiantat. 

El nostre desig és comptar amb estudiantat motivat i proporcionar-li la millor ajuda per a formar-se com a juristes i com a persones. El grau en Dret ofereix al seu estudiantat, des del primer dia, un extens programa de formació complementària, que busca adaptar-se contínuament a les noves necessitats i perfils del sector jurídic. El desenvolupament del talent i la millora continuada són el nostre senyal d’identitat.

L'oferta de cursos i tallers pot consultar-se a través dels següents enllaços: cursos zero, cursos de formació permanent, accions formatives dins del projecte Qualidret, Lliga de debat universitària, Moot Courts, o les Jornades d'Orientació Professional i Inserció Laboral, JOPIL.

Informació proporcionada per: InfoCampus