Jornades d'ocupació

07/12/2023 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) co organitza des de 2013, juntament amb les titulacions que així ho desitgen, jornades d’orientació professional i inserció laboral per al seu estudiantat per tal de donar a conèixer les diverses eixides professionals i augmentar la seua ocupabilitat.

Per tal de planificar amb anticipació els esdeveniments, s’ha establert un procediment senzill de sol·licitud dues vegades a l'any, per a les titulacions.

Criteris de baremació

 • Si la titulació contempla l’organització d’aquestes jornades com a acció de millora, indicant-ho així al GPP  (1 punt). La data de notificació en el GPP ha de ser anterior a la data de finalització de presentació de sol·licituds.
 • Si es la primera edició de las JOPIL (1 punt)
 • Taxa d’ocupabilitat de la titulació inferior a la mitjana UJI y/o taxa d’abandonament superior a mitjana UJI  (1 punt)
 • Sense jornada els dos últims cursos acadèmics (0,5 punts)

Criteris d'exclusió 

 • No se organitzaran JOPIL per a titulacions:
  -  per als quals l’OIPEP haja coorganitzat JOPIL l’any acadèmic anterior
  -  que tenen menys de 1,5 punts en la puntuació de la baremació segons criteris objectius mencionats anteriorment.
   

Informació per a vicedeganats i vicedireccions

 • Jornades que s'han d'implementar al primer semestre del nou curs acadèmic: sol·licitud al juliol del curs acadèmic anterior (s'informarà amb suficient antelació de l'obertura i tancament de termini).
 • Jornades que s'han d'implementar al segon semestre del curs acadèmic: sol·licitud durant el mes de novembre/desembre del mateix curs (s'informarà amb suficient antelació de l'obertura i tancament de termini).

Sol·licitud d'organització de jornades d'orientació professional i inserció laboral, a remetre a l'OIPEP per registre electrònic.