Última modificació: 06/04/2016 | Font: QUI

Informació personal

GOSALBO NEBOT, ANA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria Química - Enginyeria Química
 • Representant CIT
 • Coordinador/a de curs
 • Secretari de l'Institut de Tecnologia Ceràmica
 • Tecnología Cerámica
 • INSTITUT UNIVERSITARI DE TECNOLOGIA CERÀMICA
 • ITC432DD - (964 728165)
 • gosalbo@uji.es
 • Ressenya Personal

  Titular d'Universitat en l'àrea d'Enginyeria Química. Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de València en 1988 i Doctora en Enginyeria Química per la Universitat Jaume I en 2001. Des de 1988 professora d'universitat en el Col·legi Universitari de Castelló adscrit a la Universitat de València, i des de 1991 impartix docència en la Universitat Jaume I.

  A més de en el grau d'Enginyeria Química, impartix docència en el Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics. Té reconeguts 4 quinquennis docents.

  La seua activitat investigadora s'ha desenrotllat fonamentalment en l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) i ha estat centrada en el desenvolupament de materials ceràmics, estudi de les seues propietats i aplicació de diverses tècniques de caracterització. Ha publicat 40 articles i ha presentat 50 comunicacions a congressos. Té reconeguts 3 sexennis d'investigació.

  Ha participat en 17 projectes d'investigació competitius, finançats per organismes públics espanyols i europeus i 24 projectes no competitius amb entitats privades. Entre els últims projectes estan: Development of a novell and cost-effective range of nanotech improved coatings to substantially improve NIR (Near Infraxarxa Reflective) properties of the building envelope (FP7-NMP-260132) , Recobriments nanométricos funcionals per mitjà d'Esprai Pyrolisis: Influència de les variables d'operació sobre les característiques de les capes. (Projecte CTQ2011-28231) i un projecte europeu per a reduir la toxicitat de la sílice cristal·lina respirable (SCR) (Industrial implementation of processes to render RCS safer in manufacturing processes, FP7-SME-2011-28578).

   

  Horari Actual  Horari de tutories de Ana Gosalbo Nebot


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 13:30 11-09-2017 24-01-2018
  Dilluns 10:30 13:30 12-09-2017 24-01-2018

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:30 13:30 25-01-2018 31-07-2018
  Dimarts 10:30 13:30 25-01-2018 31-07-2018

  Horari de docència de Ana Gosalbo Nebot


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EQ1021 - PR1 Dimecres 11:00 12:15 13-09-2017 20-12-2017
  EQ1021 - TE1 Dijous 09:00 10:30 14-09-2017 21-12-2017
  EQ1021 - TE1 Divendres 11:00 12:45 15-09-2017 22-12-2017
  EQ1025 - LA1 Dilluns 15:00 19:00 18-09-2017 18-12-2017
  EQ1025 - LA1 Dimarts 15:00 19:00 19-09-2017 19-12-2017
  EQ1025 - LA2 Dijous 15:00 19:00 21-09-2017 21-12-2017
  EQ1025 - LA2 Dimecres 15:00 19:00 20-09-2017 20-12-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EQ1043 - SE1 Dijous 16:30 18:00 25-01-2018 10-05-2018
  EQ1043 - TE1 Dilluns 16:30 18:00 29-01-2018 21-05-2018
  EQ1043 - TE1 Dimecres 16:30 18:00 31-01-2018 23-05-2018
  EQ1043 - TU1 Dijous 16:30 18:00 01-02-2018 22-03-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EQ1021 - Enginyeria de la Reacció Química Grau en Enginyeria Química
  EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I Grau en Enginyeria Química
  EQ1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Química
  EQ1043 - Tecnologia del Petroli i Petroquímica Grau en Enginyeria Química
  EQ1044 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Química

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Ceria-doped scandia-stabilized zirconia (10Sc2O3·1CeO2·89ZrO2) as electrolyte for SOFCs: Sintering and ionic conductivity of thin, flat sheets
  • Agustín Escardino Benlloch, Adriana Belda Peña, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY. Num. 4. Vol. 14. pp. 532-542. 2017. Internacional. Científic.

  • Improvement in Char Strength with an Open Cage Silsesquioxane Flame Retardant
  • Yolanda Bautista Rabanal, Ana Gosalbo Nebot, Sergio Mestre Beltrán, Vicente Sanz Solana. MATERIALS. Num. 6. Vol. 10. 2017. Internacional. Científic.

  • Preparation of chamottes as a raw material for low-cost ceramic membranes
  • Maria Magdalena Lorente Ayza, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Sergio Mestre Beltrán. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY. Num. 6. Vol. 813 . pp. 1149-1158. 2016. Internacional. Científic.

  • Cool products for building envelope - Part I: Development and lab scale testing
  • G. M. Revel, M. Martarelli, M. Emiliani, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, M.A. Bengochea, L. Guaita Delgado, A. Gaki, A. Katsiapi, M. Taxiarchou, I. Arabatzis, I. Fasaki, S. Hermanns. SOLAR ENERGY. Vol. 105 . pp. 770-779. 2014. Internacional. Científic.

  • Interaction of the chromium-iron black pigment with porcelanised stoneware
  • Sergio Mestre Beltrán, Maria Pilar Gómez-Tena, María Fernanda Gazulla, Ana Gosalbo Nebot. CERAMICS INTERNATIONAL. Num. 7. Vol. 39 . pp. 7453-7459. 2013. Internacional. Científic.

  • Nanobased coatings with improved NIR reflecting properties for building envelope materials: Development and natural aging effect measurement
  • Gian Marco Revel, Milena Martarelli, Miguel Angel Bengochea, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, Anna Gaki, Maria Gregou, Maria Taxiarchou, Alvise Bianchin, Marco Emiliani. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES. Vol. 36 . pp. 128-135. 2013. Internacional. Científic.

  • Estudio del efecto fotocrómico que presentan los vidriados opacificados por esfena
  • E. Bou, María José Orts Tarí, C. Moreda, Ana Gosalbo Nebot, R. Gimeno, A. Sánchez. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 2. Vol. 51 . pp. 89-94. 2012. Internacional. Científic.

  • Calcium carbonate thermal decomposition in white-body wall tile during firing. II. Influence of body thickness and calcite content
  • Agustín Escardino Benlloch, Francisco Javier García Ten, Carlos Feliu Mingarro, Ana Gosalbo Nebot. CERAMICS INTERNATIONAL. Num. 4. Vol. 38 . pp. 3141-3147. 2012. Internacional. Científic.

  • Selective synthesis of triangular cluster oxido-sulfidocomplexes of Mo and W: High yield preparations of [Mo(3)O(2)S(2)(H(2)O)(9)](4+), [W(3)O(2)S(2)(H(2)O)(9)](4+), [W(2)MoO(2)S(2)(H(2)O)(9)](4+) and
  • Pavel A. Abramov, Maxim N. Sokolov, Rita Hernandez-Molina, Ana Gosalbo Nebot, Cristian Vicent, Dmitry Y. (Naumov, Pedro Gili, Javier Gonzalez-Platas, Vladimir P. Fedin. INORGANICA CHIMICA ACTA . Num. 13. Vol. 363 . pp. 3330-3337. 2010. Internacional. Científic.

  • Uso del carbonato sódico como ligante en composiciones de baldosas cerámicas
  • F. Quereda, Enrique Javier Sánchez Vilches, Francisco Javier García Ten, Ana Gosalbo Nebot, V. Beltrán, J. Sánchez, J. Sales. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. Num. 4. Vol. 49 . pp. 327-334. 2010. Internacional. Científic.

  • Use of digital jet printing in the reproduction and recovery of architectural ceramic heritage
  • F. Lucas, C. Blanco, P. Comes, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, Sergio Mestre Beltrán, Encarnación Bou Solsona. INTERCERAM. Num. 3. Vol. 57 . pp. 186-192. 2008. Internacional. Científic.

  • Microstructural study of opaque glazes obtained from frits of the system: SiO2-A12O3-B2O3-(P2O5)-CaO-K2O-TiO2
  • Encarnación Bou Solsona, Arnaldo Vicente Moreno Berto, Agustín Escardino Benlloch, Ana Gosalbo Nebot. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY . Num. 2-3. Vol. 27 . pp. 1791-1796. 2007. Internacional. Científic.

  • Vidriados cerámicos con efecto aventurina
  • Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, Sergio Mestre Beltrán, María Pilar Gómez Tena, P. Agut, F. Lucas, Adriana Belda Peña, C. Blanco. CERAMICA INFORMACIÓN. Num. 339. pp. 80-89. 2007. Nacional. Científic.

  • Effect of green porous texture on porcelain tiles properties
  • Jose Luis Amoros Albaro, María José Orts Tarí, Francisco Javier García Ten, Ana Gosalbo Nebot, Enrique Javier Sánchez Vilches. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY . Num. 5. Vol. 27 . pp. 2295-2301. 2007. Internacional. Científic.

  • Vidrados cerâmicos com efeito aventurina
  • Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, Sergio Mestre Beltrán, María Pilar Gómez Tena, P. Agut, F. Lucas, Adriana Belda Peña, C. Blanco. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 12. Vol. 5 . pp. 7-13. 2007. Nacional. Científic.

  • Vidriados mates en baldosas obtenidas por bicocción rápida
  • Jose Luis Amoros Albaro, Ana Gosalbo Nebot, Sergio Mestre Beltrán, María José Orts Tarí, B. Campos, A.J. Ramos, J. Aparisi, F.J. Ferrando, M. Paulo. CERAMICA INFORMACIÓN. Num. 334. Vol. 32 . pp. 63-70. 2006. Nacional. Científic.

  • Análisis elemental de superficies por XPS/ESCA
  • Jose Luis Amoros Albaro, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, E. Blasco. TECNICA CERAMICA. Num. 336. pp. 881-883. 2005. Nacional. Científic.

  • Porosidad de vidriados pulidos obtenidos por aplicación vía seca
  • Agustín Escardino Benlloch, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Sergio Mestre Beltrán, J. Aparisi, F. Ferrando, A.J. Ramos, L.F. Sánchez. CERAMICA INFORMACIÓN. Num. 321. pp. 74-84. 2005. Nacional. Científic.

  • Porosidade de vidrados polidos obtidos por aplicaçao via seca
  • Agustín Escardino Benlloch, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Sergio Mestre Beltrán, J.F. Aparisi, F. Ferrando, A.J. Ramos, L.F. Sánchez. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 9. Vol. 3 . pp. 13-23. 2004. Nacional. Científic.

  • Ceramic Rollers in a Porcelain-Tile Kiln
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Enrique Javier Sánchez Vilches, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, L. Bachero, F. Gattinoni, L. Mazzuchi. AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN. Num. 82. Vol. 9 . pp. 31-35. 2003. Internacional. Científic.

  • Surface porosity of polished glazes
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Sergio Mestre Beltrán, J.F. Aparisi, F. Ferrando, L. Sánchez. C + CA (CERAMURGIA Y CERAMICA). Num. 3-4. pp. 97-110. 2003. Internacional. Científic.

  • Interacción entre capas de esmalte durante la cocción. Resistencia química de los vidriados resultantes
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, F. Lucas, Adriana Belda Peña. CERAMICA INFORMACIÓN. Num. 299. pp. 115-126. 2003. Nacional. Científic.

  • Interaction between glaze layers during firing chemical resistance of resulting glazes
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, F. Lucas, Adriana Belda Peña. CERAMICA ACTA. Num. 14. Vol. 2 . pp. 28-46. 2002. Internacional. Científic.

  • Viscosity of concentrated clay suspensions.Effect of solids volume fraction, shear stress and deflocculant content
  • Jose Luis Amoros Albaro, Vicente Sanz Solana, Ana Gosalbo Nebot, Vicente Beltrán Porcar. BRITISH CERAMIC TRANSACTIONS. Num. 101. Vol. 5 . pp. 185-193. 2002. Internacional. Científic.

  • Evolución de la microestructura de rodillos cerámicos durante su uso
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Enrique Javier Sánchez Vilches, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, L. Bachero, F. Gattinoni, L. Mazzucchi. TECNICA CERAMICA. Num. 303. pp. 665-667. 2002. Nacional. Científic.

  • Porosidade superficial de vidrados polidos: Influencia de algumas variaveis
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, Sergio Mestre Beltrán, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, J. Aparisi, F. Ferrando, L. Sánchez. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 7. Vol. 2 . pp. 14-24. 2002. Nacional. Científic.

  • Interaçao entre camadas de esmalte durante a quima: resistencia quimica dos vidriados resultantes
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, F. Lucas, Adriana Belda Peña. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 5. Vol. 7 . pp. 7-19. 2002. Nacional. Científic.

  • Evoluçao da microestrutura de rolos ceramicos durante o uso
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Enrique Javier Sánchez Vilches, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, L. Bachero, F. Gattinoni, L. Mazzucchi. CERAMICA INDUSTRIAL. Num. 6. Vol. 7 . pp. 27-29. 2002. Nacional. Científic.

  • Propiedades superficiales del gres porcelánico: relación con la microestructura
  • María José Orts Tarí, Jose Luis Amoros Albaro, Francisco Javier García Ten, Enrique Javier Sánchez Vilches, Ana Gosalbo Nebot. TECNICA CERAMICA. Num. 297. pp. 1240-1248. 2001. Nacional. Científic.

  • Viabilidad de uso de fritas como materias primas de las composiciones de gres porcelánico
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Francisco Javier García Ten, Vicente Sanz Solana, Ana Gosalbo Nebot, J. Cabedo, R Berge, J. Colom, S Carmena. TECNICA CERAMICA. Num. 295. pp. 926-936. 2001. Nacional. Científic.

  • Viabilidad de uso de fritas como materias primas de las composiciones de gres porcelánico
  • Enrique Javier Sánchez Vilches, Francisco Javier García Ten, Vicente Sanz Solana, Ana Gosalbo Nebot, J. Cabedo, R Berge, J. Colom, S Carmena. CERAMICA INFORMACIÓN. Num. 279. pp. 86-97. 2001. Nacional. Científic.

  • Viabilidad del uso de fritas como materias primas de las composiciones de gres porcelánico
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, J. Cabedo, Francisco Javier García Ten, R. Berge, S. Carmena, Vicente Sanz Solana, Ana Gosalbo Nebot. CERAMICA INFORMACIÓN. Vol. 268 . pp. 73-84. 2000. Nacional. Científic.

  • Gahnite devitrification in ceramics frits: mechanism and process kinetics
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, Arnaldo Vicente Moreno Berto. JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY . Num. 12. Vol. 83 . pp. 2938-2944. 2000. Internacional. Científic.

  • Crystallisation in SiO2-A1203-ZnO-TiO2 glass: process mechanism
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí. BRITISH CERAMIC TRANSACTIONS. Num. 4. Vol. 98 . pp. 196-199. 1999. Internacional. Científic.

  • Desarrollo de un vidriado cerámico con resistencia a la abrasión y dureza mejoradas
  • Jose Luis Amoros Albaro, Agustín Escardino Benlloch, Ana Gosalbo Nebot, Carlos Feliu Mingarro. REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DE MADRID. Num. 1. Vol. 92 . pp. 101-106. 1998. Nacional. Científic.

  Capítols de llibre


  • Reactores químicos
  • Ana Gosalbo Nebot. Ingeniería de los reactores químicos. -. Ed. Universitat Jaume I. 2000. ISBN 8469932780. Nacional. Docent.

  • Cinética y termodinámica
  • Ana Gosalbo Nebot. Ingeniería de los reactores químicos. -. Ed. Universitat Jaume I. 2000. ISBN 8469932780. Nacional. Docent.

  Ponències a congressos


  • Modelo cinético para la desvitrificación de diópsido en fritas cerámicas
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, Carlos Feliu Mingarro, Ana Gosalbo Nebot. 37 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Villarreal (Castellón). . Nacional. Científic. .

  • Importancia del acoplamiento entre las etapas de cristalización y de sinterización, en fritas que desvitrifican de ganita, durante la cocción.
  • Jose Luis Amoros Albaro, Agustín Escardino Benlloch, Ana Gosalbo Nebot, Arnaldo Vicente Moreno Berto. 37 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Villarreal (Castellón). . Nacional. Científic. .

  • Ceramic electrodes for advanced oxidation of emergent contaminants
  • Sergio Mestre Beltrán, María José Sánchez Rivera, Ana Gosalbo Nebot, Valentín Pérez-Herranz. European Congress and Exhbition on Advanced Materials and Processes. Euromat 2017. Thessanoliki (Grècia). 17-09-2017. Internacional. Científic. 2017.

  • Advanced oxidation of dyes with ceramic-based electrodes
  • María José Sánchez Rivera, Ana Gosalbo Nebot, V. Pérez-Herranz, Sergio Mestre Beltrán. 15th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society (ECerS2017). Budapest (Hongria). 09-07-2017. Internacional. Científic. 2017. Ed. Akadémiai Kiadó. ISBN 9789634540946.

  • TFG organizado mediante la creación de Oficinas Técnicas Temáticas (OTTs)
  • Eliseo Monfort Gimeno, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Vicente Beltrán Porcar, Maria de la Luz Barrera Traver, Francisco José Colomer Mendoza. III Congreso de Innovación Docente en Ingeniería Química. Alicante. 21-01-2016. Nacional. Docent. 2016.

  • Esmaltado en seco de baldosas cerámicas. Acondicionamiento de los polvos de esmalte necesarios
  • Adriana Belda Peña, Yolanda Bautista Rabanal, Javier Castellano Brull, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, Vicente Sanz Solana. QUALICER'2016. XIV Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento ceramico. Castellón (Espanya). 08-02-2016. Internacional. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • Optimización de electrodos en el sistema ZnO-AI2O3 mediante un diseño de experimentos
  • Maria Magdalena Lorente Ayza, B. Pelle, Vicente Sanz Rozalén, Ana Gosalbo Nebot, V. Pérez, Sergio Mestre Beltrán. LV Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio( SECV 2016) y I Congreso Bienal de la SECV. Sevilla (Espanya). 05-10-2016. Nacional. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. ISBN 9788461752553.

  • Efecto lustre: mecanismo e influencia del tamaño de partícula
  • C. Rubert, J. Manrique, J. Usó, María José Orts Tarí, Francisco Javier García Ten, Ana Gosalbo Nebot, Encarnación Bou Solsona, R. Perez. QUALICER'2016. XIV Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento ceramico. Castellón (Espanya). 08-02-2016. Internacional. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • Estudio de las propiedades radiantes de baldosas cerámicas
  • Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, S. ARRUFAT, Vicente Cantavella Soler, M.A. BENGOCHEA, L. GUAITA. XII FORO GLOBAL DEL RECUBRIMIENTO CERÁMICO. QUALICER 2012. Castellón (Espanya). 13-02-2012. Nacional. Científic. 2012. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931382.

  • Radiative properties of tiles
  • Sergio Mestre Beltrán, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Enrique Javier Sánchez Vilches, M.A. Bengochea, L. Guaita. 12th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society (ECERS XII). Stockholm, Sweden. 19-06-2011. Internacional. Científic. 2011.

  • Characterisation of ancient earthenware tiles from the Valencia Region, spain, in the recovery of ceramic heritage
  • M.P. Gómez-Tena, E. Zumaquero, R. Caballero, M.F. Gazulla, Ana Gosalbo Nebot. EXRS 2010 EUROPEAN CONFERENCE ON X-RAY SPECTOMETRY. Figueira da Fox, Coimbra (Portugal). 20-06-2010. Internacional. Científic. 2010.

  • Desarrollo de esmaltes cerámicos con propiedades bactericidas y fungicidas
  • J.F. Noguera, Arnaldo Vicente Moreno Berto, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí. XI Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Ceramico (QUALICER2010). Castellón (Espanya). 15-02-2020. Internacional. Científic. 2010. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931375.

  • Uso de la inyección digital en la reproducción y recuperación del patrimonio cerámico arquitectónico
  • F. Lucas, F.C. Blanco, P. Comes, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, Sergio Mestre Beltrán, Encarnación Bou Solsona. X CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. QUALICER 2008. Castellón, 10-13 febrero 2008.. 10-02-2008. Internacional. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Vidriados cerámicos con efecto aventurina
  • Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, Sergio Mestre Beltrán, María Pilar Gómez Tena, P. Agut, F. Lucas, Adriana Belda Peña, C. Blanco. QUALICER 2006. IX Congreso Mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. Cámara de Comercio, Industr y Navegac. 12-02-2006. Internacional. Científic. 2006. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495932176.

  • Ataque de rodillos cerámicos por "Engobes de Costilla"
  • Encarnación Bou Solsona, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, C. Moreda, Sergio Mestre Beltrán. XLVI Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vall d'Alba. 25 al 27 de Octubre 2006.. Vall d'Alba.. 25-10-2006. Internacional. Científic. 2006. Ed. Faenza. ISBN 8487683339.

  • Microestructural study of opaque glazes obtained from frits of the system: SiO2-Al2O3-B2O3-(P2O5)-CaO-K2O-TiO2
  • E. Bou, Arnaldo Vicente Moreno Berto, Agustín Escardino Benlloch, Ana Gosalbo Nebot. IX Conference & Exhibition of the European Ceramic Society.. Portoröz, Slovenia.. 19-06-2005. Internacional. Científic. 2005.

  • Refractory corrosion by melting shop slags
  • Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, C. Luna, Sergio Mestre Beltrán, J.F. Almagro, J. Ferrer, J.A. Simón. 5th European Congress Stainless Steel Science and Market. Sevilla. 27-09-2005. Internacional. Científic. 2005. Ed. Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja. ISBN 8493313521.

  • Influencia de la composición de los "engobes de costilla" sobre el ataque de rodillos cerámicos. En: RAMÍREZ DE ARELLANO, A. et. al. (Eds) Innovación, ciencia y tecnología de los materiales cerámic y
  • E. Bou, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, C. Moreda, Sergio Mestre Beltrán. XLV Reunión Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Sevilla,. Sevilla.. 02-11-2005. Internacional. Científic. 2005. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. ISBN 8468940666.

  • Chemical attack of ceramic rollers in tile kilns
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Enrique Javier Sánchez Vilches, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí. Indiana Convention Center & RCA Dome, Indianápoles, IN.106 th Annual Meeting & Esposition of The American Ceramic Society. Indianápolis. 18-04-2004. Internacional. Científic. 2004.

  • Porosidad de vidriados pulidos obtenidos por aplicación via seca
  • Agustín Escardino Benlloch, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Sergio Mestre Beltrán, J.F. Aparisi, F.J. Ferrando, A.J. Ramos, L.F. Sánchez. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón. 07-03-2004. Internacional. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931087.

  • Design, manufacture and application of a set of vitreous standards for EDS-SEM microanalysis of melting shop slags
  • C. Luna, C. Lloreda, J.F. Almagro Bella, J. Botella, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot. 8th EUROPEAN WORKSHOP ON MODERN DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS IN MICROBEAM ANALYSIS.. Chiclana de la Frontera, Cádiz.. 18-05-2003. Internacional. Científic. 2003.

  • Grinding work simulation in industrial porcelain tile polishing
  • Vicente Cantavella Soler, Enrique Javier Sánchez Vilches, M.J. Ibáñez, María José Orts Tarí, Francisco Javier García Ten, Ana Gosalbo Nebot. 8th European Ceramic Society conference (ECERS). Istambul.TURKEY. 29-06-2003. Internacional. Científic. 2003. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878499466.

  • Densification of binary particle mixtures by tapping
  • Jose Luis Amoros Albaro, José Gustavo Mallol Gasch, María José Orts Tarí, Juan Carlos Jarque Fonfría, Ana Gosalbo Nebot. 4th European Congress of Chemical Engineering.Chemical engineering a tool for progress:topic& Powder Technol. Granada.España. 21-09-2003. Internacional. Científic. 2003. Ed. Anque. ISBN 8488233353.

  • Rheological characterisation of particle beds by the shear cell.Influence of particle size
  • Jose Luis Amoros Albaro, José Gustavo Mallol Gasch, Juan Carlos Jarque Fonfría, Ana Gosalbo Nebot. IX Congreso Mediterraneo de Ingeniería Química.Libro de resúmenes.Fira de Barcelona. Barcelona. 2002.. 26-11-2002. Internacional. Científic. 2002.

  • Densification of particle beds by tapping. Influence of particle size
  • Jose Luis Amoros Albaro, José Gustavo Mallol Gasch, Juan Carlos Jarque Fonfría, Ana Gosalbo Nebot. IX Congreso Mediterraneo de Ingeniería Química.Libro de resúmenes.Fira de Barcelona. Barcelona. 2002.. 26-11-2002. Internacional. Científic. 2002.

  • Rheological behaviour of concentrated clay suspensions at rest
  • Jose Luis Amoros Albaro, Vicente Sanz Solana, Ana Gosalbo Nebot, Juan Carlos Jarque Fonfría. IX Congreso Mediterraneo de Ingeniería Química.Libro de resúmenes.Fira de Barcelona. Barcelona. 2002.. 26-11-2002. Internacional. Científic. 2002.

  • Porosidad superficial de vidriados pulidos: Influencia de algunas variables
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, Sergio Mestre Beltrán, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, J. Aparisi, F. Ferrando, L. Sánchez. VII Congreso Mundial de la calidad del pavimento y revestimiento cerámico Qualicer 2002. Castellón.. 03-03-2002. Internacional. Científic. 2002. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931044.

  • Determinación del contenido en materia orgánica en arcillas por culombimetría
  • María Fernanda Gazulla Barreda, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Jose Luis Amoros Albaro. XVII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas. La Investigación en arcillas en geología, agricultura, medio ambiente y ciencia de materiales. Sanfeliu, T.; Jordán, MM.. Elche, Alicante (Espanya). 27-11-2002. Nacional. Científic. 2002. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 8495893541.

  • Interacción entre capas de esmalte durante la cocción.Resistencia química de los vidriados resultantes
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, F. Lucas, Adriana Belda Peña. VII Congreso Mundial de la calidad del pavimento y revestimiento cerámico Qualicer 2002. Castellón.. 03-03-2002. Internacional. Científic. 2002. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931044.

  • Evolución de la microestructura de rodillos cerámicos durante su uso
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Enrique Javier Sánchez Vilches, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí, L. Bachero, F. Gattinoni, L. Mazzucchi. VII Congreso Mundial de la calidad del pavimento y revestimiento cerámico Qualicer 2002. Castellón. 03-03-2002. Internacional. Científic. 2002. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931044.

  • Efecto de la microestructura del gres porcelánico sobre sus propiedades finales
  • Ana Gosalbo Nebot. 45 Congreso Brasileiro de Cerâmica. Florianópolis (Brasil). 20-05-2001. Internacional. Científic. 2001.

  • Development of a new method of evaluating impact resistance
  • Jose Luis Amoros Albaro, Agustín Escardino Benlloch, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí. Euro Ceramics VII: Proceedings of the 7th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society. Brugge (Bèlgica). 09-09-2001. Internacional. Científic. 2001. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878498826.

  • Development ofa glass-ceramic coating for tiles
  • Adriana Belda Peña, Ana Gosalbo Nebot, F. Lucas, María José Orts Tarí. Euro Ceramics VII: Proceedings of the 7th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society. Brugge (Bèlgica). 09-09-2001. Internacional. Científic. 2001. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878498826.

  • Effect of Devitrification on Frit Particle Sintering during Firing
  • Jose Luis Amoros Albaro, Agustín Escardino Benlloch, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí. Euro Ceramics VII: Proceedings of the 7th Conference & Exhibition of the European Ceramic Society. Brugge (Bèlgica). 09-09-2001. Internacional. Científic. 2001. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878498826.

  • El boro como fundente auxiliar en las composiciones de gres porcelánico
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, E. Bou, Francisco Javier García Ten, J. Simon, Ana Gosalbo Nebot, S. Cook, M. Galindo. QUALICER 2000. Castellón (Espanya). 12-03-2000. Internacional. Científic. 2000.

  • Crystallization in a Si2-A12O3-ZnO-CaO glass. Empirical Model for fitting experimental data from the devitrification process
  • Arnaldo Vicente Moreno Berto, Agustín Escardino Benlloch, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí. 101 st Annual Meeting of the American Ceramic Society.. Indianapolis. (EEUU).. 25-04-1999. Internacional. Científic. 1999.

  • Effect of Particle-Size on the Crystallization of an SiO2-Al2O3-ZnO-TiO2
  • Agustín Escardino Benlloch, Jose Luis Amoros Albaro, Ana Gosalbo Nebot, María José Orts Tarí. 100th Annual Meeting. Cincinnati-Ohio (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 03-05-1998. Internacional. Científic. 1998.

  Patents externes


  • Method of decorating ceramic tiles, compositions used for same and ceramic tiles thus produced
  • Vicente Sanz Solana, Ana Gosalbo Nebot, Juan Carlos Jarque Fonfría, Sergio Mestre Beltrán. PCT/ES2004/000150. 02-04-2004. 2004.

  • Un procedimiento de decoración de baldosas cerámicas, composiciones empleadas en el mismo y baldosas cerámicas obtenidas.
  • Vicente Sanz Solana, Ana Gosalbo Nebot, Juan Carlos Jarque Fonfría, Sergio Mestre Beltrán. P200202680. 09-03-2006. Espanya. 2006.

  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16