panoramica UJI

Departament d'Enginyeria Química

Última modificació: 10/05/2016 | Font: QUI

El Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Jaume I procedeix del Departament de Química Tècnica de la Universitat de València. Alguns dels membres d’aquest Departament impartien docència en l’antic Col·legi Universitari de Castelló. Després de la creació de la Universitat Jaume I, part de l’esmentat professorat va decidir incorporar-se al nou projecte. Al llarg del temps el nucli inicial es va ampliar fins a configurar el Departament actual.

El Departament imparteix docència principalment en dos titulacions oficials: el grau en Enginyeria Química i el màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics. Aquest màster específic es justifica en l’entorn de la Universitat, ja que en la província de Castelló s’ubica més del 75% de la indústria ceràmica espanyola que, al seu torn, és una gran productora a escala europea i mundial, la qual cosa suposa una demanda d’enginyers i enginyeres químics amb formació addicional específica en el sector ceràmic. D’altra banda, el Departament participa en el programa oficial de postgrau en Tecnologies Industrials i Materials, dirigit a l’obtenció del grau de doctorat.

Com a resposta lògica a les demandes de l’entorn industrial, la investigació del Departament se centra majoritàriament en el camp dels materials ceràmics, i comprèn tots els aspectes clàssics (síntesi, processat i caracterització), tant en ceràmica tradicional (taulells, sanitaris, vidriats, pigments), com en materials avançats (recobriments per plasma, decoració de raig de tinta, membranes ceràmiques, electroceràmiques, entre altres), així com sobre els efectes mediambientals del sector ceràmic i la posada al punt de tècniques per a reduir-los. De fet, gran part del professorat forma part de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino, dins del qual s’exerceix l’activitat investigadora, finançada tant amb fons públics com amb contractes amb empreses.

Contacte

Departament d'Enginyeria Química
Universitat Jaume I
Campus Riu Sec
E-12080 Castelló de la Plana. Espanya (Spain)
Tel. +34 964 728148
Fax. +34 964 728149
Adreça electrònica: adm-qui@uji.es

Informació proporcionada per: Departament d'Enginyeria Química
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16