Departament d'Enginyeria Química

02/07/2020 |
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Jaume I procedeix del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat de València. Alguns dels membres d’aquest Departament impartien docència en l’antic Col·legi Universitari de Castelló. Després de la creació de la Universitat Jaume I, part de l’esmentat professorat va decidir incorporar-se al nou projecte. Al llarg del temps el nucli inicial es va ampliar fins a configurar el Departament actual.

El Departament imparteix docència en el Grau en Enginyeria Química i el Grau en Química,  així como en els Màsters en Enginyeria Industrial, Química Aplicada i Farmacològica, i Eficiència Energètica i Sostenibilitat. D’altra banda, el Departament participa en el programa oficial de postgrau en Tecnologies Industrials i Materials, dirigit a l’obtenció del grau de doctorat.

Com a resposta lògica a les demandes de l’entorn industrial (en la província de Castelló s’ubica més del 75% de la indústria ceràmica espanyola que, al seu torn, és una gran productora a escala europea i mundial), la investigació del Departament se centra majoritàriament en el camp dels materials ceràmics, i comprèn tots els aspectes clàssics (síntesi, processat i caracterització), tant en ceràmica tradicional (taulells, sanitaris, vidriats, pigments), com en materials avançats (recobriments per plasma, decoració per injecció de tinta, membranes ceràmiques, electroceràmiques, entre altres), així com sobre els efectes mediambientals del sector ceràmic i la posada al punt de tècniques per a reduir-los. De fet, gran part del professorat forma part de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino, dins del qual s’exerceix l’activitat investigadora, finançada tant amb fons públics com amb contractes amb empreses.

Contacte

Departament d'Enginyeria Química
Universitat Jaume I
Campus Riu Sec
E-12080 Castelló de la Plana. Espanya (Spain)
Tel. +34 964 728148
Fax. +34 964 728149
Adreça electrònica: adm-qui@uji.es

Informació proporcionada per: Departament d'Enginyeria Química