Estructura.Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l´Estat

07/04/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Ballester Pastor, Inmaculada JC2104DR 8645 iballest@uji.es
Secretaria Camarero Suárez, María Victoria JC2122DD 8660 csuarez@uji.es
Administatiu/Administrativa Pitarch Andreu, Elena Maria JC2106DA 8648 pitarche@uji.es
Administatiu/Administrativa Pitarch Andreu, Elena Maria JC2106DA 8623 pitarche@uji.es

Personal Docent i Investigador

Area: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Agut García, María Carmen Catedràtic/a d'Universitat JC2117DD 8659 agutc@uji.es
Ballester Pastor, Inmaculada Catedràtic/a d'Universitat JC2115DD 8657 iballest@uji.es
Beltrán Miralles, José Benjamin Professor/a Associat/da Laboral JC2116DD 8658 jomirall@uji.es
Chulia Rebolleda, Pilar Professor/a Associat/da Laboral JC2108DD 8650 pchulia@uji.es
Conde Colmenero, Maria del Pilar Professor/a Associat/da Laboral JC2129DD 8667 colmener@uji.es
Correa Gomes Cardim, Talita Professor/a Substitut/a JC2130DD 8668 corragom@uji.es
Fuentes Llopico, María Pilar Professor/a Associat/da Laboral JC2112DD 8654 fuentesm@uji.es
García Campá, Santiago Professor/a Contractat/da Doctor/a JC2110DD 8652 gcampa@uji.es
Garrigues Giménez, María Amparo Catedràtic/a d'Universitat JC2124DD 8662 garrigue@uji.es
Miñarro Yanini, Margarita Professor/a Titular d'Universitat JC2128DD 8666 myanini@uji.es
Patuel Navarro, Alejandro Professor/a Associat/da Laboral JC2109DD 8651 patuel@uji.es
Planas Martínez, Miriam Professor/a Substitut/a JC2111DD 8653 mplanas@uji.es
Trujillo Pons, Francisco Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II JC2131DD 8669 ftrujill@uji.es
Vicente Pachés, Fernando Professor/a Titular d'Universitat JC2127DD 8665 devicent@uji.es
Vicente Palacio, María Arantzazu Catedràtic/a d'Universitat JC2114DD 8656 vicente@uji.es

Area: Dret Eclesiàstic de l'Estat

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Camarero Suárez, María Victoria Professor/a Titular d'Universitat JC2122DD 8660 csuarez@uji.es
Reguart Segarra, Núria Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II JC2123DD 8661 reguart@uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions