Alessandra Farné

Alessandra Farné

Professorat permanent laboral
Coordinador/a de Treball de Final de Grau
Àrea: Biblioteconomia i Documentació
On pots trobar-me?
HC2344DD - (964 729762)