Gabriel Recatalá Ballester

Gabriel Recatalá Ballester

Professor/a Contractat/da Doctor/a
Secretari/ària de departament
Àrea: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
On pots trobar-me?
TI1118DD - (964 728267)