Aina Macias Martínez

Personal tècnic superior d'investigació
Àrea: Mecànica de Fluids
On pots trobar-me?
TC2345DD - (964 728157)
TT2001TL - (964 728482)