Recurs d'imatge detall index

AA2ATC - Grup d'innovació educativa Fomentant l'Aprenentatge Actiu en assignatures d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Grups d'innovació educativa

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Centre d'estudis: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals