Consell Valencià de les Dones

23/02/2022 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ahir 22 de febrer de 2022 a València, es va inaugurar el Consell Valencià de les Dones.  Aquest és un òrgan col·legiat de naturalesa participativa, amb caràcter consultiu i assessor, adscrit orgànicament a la Conselleria competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes i funcionalment a la Direcció General competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes.

Les finalitats del Consell Valencià de les Dones són:

1. Oferir una via per a la participació de les dones en les polítiques d'igualtat de la Generalitat Valenciana.

2. Reflectir la pluralitat i diversitat dels diferents col·lectius de dones.

3. La defensa i promoció de la igualtat, així com dels drets i interessos de les dones amb l'obligació i compromís dels integrants del Consell Valencià de les dones a treballar pel progrés cap a una societat més justa i igualitària.

Aquest òrgan està format per Mónica Oltra Jarque, com a presidenta. Maria Such, vicepresidenta primera. Com a vicepresidenta segona es va triar en el ple constitutiu a Chelo Alvarez Sanchis, per votació de les associacions feministes i de dones. Respecte a les vocalies estan formades per la representació d'associacions de la Comunitat Valenciana, unitats d'igualtat de les cinc universitats públiques i instituts feministes.

Més informació: 

 

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat