Curs virtual per al PDI: «Metodologies d'investigació amb perspectiva de gènere»

03/01/2024 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Dates: 8 de novembre de 2023

Acte: Curs  «Metodologies d'investigació amb perspectiva de gènere»

Lloc: Virtual (síncron)

Horari: de 10 a 13 hores.

Entitat: Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I / Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Destinatari: PDI i personal investigador Universitat Jaume I

Professorat

Andrea Corrales Devesa. Facultat de Ciències Socials i Humanes / Universitat de Saragossa

Hores de curs: 3 hores classe i 3 hores de treball

Descripció:

Aquest curs presenta la normativa europea i espanyola d'interès per al personal investigador respecte a la inclusió de l'anàlisi de sexe/gènere en els projectes d'investigació (Horizonte Europa, Convocatòria Estatal i Convocatòria de la GV), així com la posició de les editorials científiques. Responent aquestes normes es descriuen els principals biaixos de gènere en la investigació, les maneres de superar-los i la manera d'incloure l'anàlisi de sexe/gènere en cada fase de la investigació. El curs finalitza amb una pràctica avaluativa que suposa la revisió d'un projecte propi (o investigació ja realitzada).

Objectius:

Millorar les competències del personal investigador en la inclusió de l'anàlisi de sexe/gènere en els projectes d'investigació i els articles científics que puguen derivar-se d'aqueixes investigacions. S'incrementarà amb això la seua qualitat i les seues possibilitats de publicació, finançament, impacte, etc.

Familiaritzar al PDI en la introducció de l'anàlisi de sexe- gènere en cadascuna de les fases del procés investigador, des de l'elecció del problema a investigar i la selecció de la mostra, fins a l'anàlisi dels resultats i la seua posterior publicació o registre de patents.

Mostrar els principals biaixos sexistes propis de les investigacions convencionals i els seus efectes sobre la qualitat d'aquestes. Revisar la rellevància d'introduir la dimensió de gènere en diversos camps de la investigació i exposar exemples concrets del que implica l'anàlisi de gènere en ells.

Continguts:

  • L'anàlisi de sexe-gènere com a mandat polític.
  • L'enfocament de gènere en la investigació. Conceptes bàsics, anàlisis i reconeixements de biaixos sexistes. 
  • Gènere i investigació en les ciències socials i de la vida.
  • Gènere i investigació en les ciències mediambientals i en les tecnologies.

Metodologia:

El curs serà virtual síncron. Després de la sessió es pujaran a l'aula virtual els 4 temes dels continguts i material addicional, així com una llista d'acarament que servirà perquè cada participant puga revisar amb perspectiva de gènere totes les fases d'una investigació, a partir d'una investigació pròpia (individual o col·lectiva).

Avaluació:

Cada participant triarà una investigació pròpia, ja realitzada o en procés de realització. Amb la llista d'acarament, revisarà cadascuna de les fases d'aquesta investigació donant explicacions del plantejat, conformement a l'estudiat en els 4 temes.

17 novembre: data límit per al lliurament de l'exercici d'avaluació (via Aula Virtual).

20 de novembre: s'enviaran les actes finals (assistència sessió síncrona i lliurament d'activitat final)

Inscripcions:

http://inscripcio.uji.es/ (limitades a 25 places). Del 16 d'octubre al 6 de novembre de 2023

Programa

Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat