Curs PDI: "Docència Universitària amb Perspectiva de Gènere"

10/10/2023 | UI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Dates:  dilluns 30 i dimarts 31 d'octubre de 2023.

Horari: de 10 a 13 hores.

Duració: 6 hores.

Destinataris: PDI

Professorat: Sonia Reverter. Professora Titular de Filosofia. Directora de l’Institut d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano. Universitat Jaume I.

Lloc: Sala de Graus HC0002FR (Facultat de Ciències Humanes i Socials)

Prèvia inscripció en la pàgina:  http://inscripcio.uji.es/ (Inscripció oberta del 16 al 24 d'octubre de 2023)

Objectius: 

El curs se centra a presentar què és i com s'integra la perspectiva de gènere a la docència universitària de forma transversal. La transversalització de la perspectiva de gènere en la docència universitària remet a l'anàlisi integral de la manera com dissenyem el procés d'ensenyament-aprenentatge de les nostres assignatures per planificar accions dirigides a ometre possibles biaixos de gènere en cadascun dels seus elements i dimensions . Els objectius específics del curs són:

 • Saber què és una docència cega al gènere.
 • Ser conscients del patró i cànon que domina el coneixement
 • Saber identificar biaixos de gènere a la docència universitària.
 • Conèixer què és la perspectiva de gènere en la docència universitària.

Desenvolupar destreses i habilitats per incloure la perspectiva de gènere a la docència universitària i a les guies docents.

Continguts:

 • I. INTRODUCCIÓ: DOCÈNCIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

 • Principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la recerca i docència universitària: marc normatiu
 • La Universitat i els seus compromisos amb la igualtat
 • Biaixos de gènere en la docència universitària
 • Què és la perspectiva de gènere en docència universitària?
 • Aportacions des de les epistemologies i pedagogies feministes
 • Quins beneficis aporta la inclusió de la perspectiva de gènere en la investigació i en la docència universitària?
 • Enfocament integral o transversalització de la perspectiva de gènere a la docència universitària.
 • II. GUIA PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE DE FORMA TRANSVERSAL A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

 • Inclusió de la perspectiva de gènere a les guies docents: competències, objectius, resultats d'aprenentatge, continguts, avaluació i bibliografia de les assignatures.
 • Inclusió de la perspectiva de gènere a l’aula: recursos docents, mètode docent i modalitats organitzatives a l'aula, interacció i comunicació en espais docents.
 • III. RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
Informació proporcionada per: Unitat d'Igualtat