Formació del PAS Unitat de Formació i Innovació Educativa

06/07/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Formació del PAS és la encarregada de promoure, oferir i gestionar les accions formatives dirigides al PAS.

La formació del personal contribueix, d’una banda, a la consecució dels objectius i estratègies de la Universitat, i a la millora de les funcions i qualitat dels serveis universitaris i, d’una altra, millora les competències professionals, facilita l’adaptació, el desenvolupament i la promoció professional del PAS.

Amb l’objectiu de millorar l’accés a la formació del PAS, en aquest web trobareu, informació sobre el Pla de formació del PAS, les programacions trimestrals de les accions formatives, les sol·licituds, la guia d’acollida al PAS, les memòries de formació entre altres informacions.

Formació del PAS

Unitat Tècnica de Formació del PAS