Eix4. Millora de les oportunitats de l'estudiantat

20/07/2022 | UDD
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Un dels objectius de la Universitat és formar titulats i titulades per a incorporar-se al món laboral. L’UJI és un referent en l’oferta de pràctiques curriculars en totes les titulacions i també en l’oferta de pràctiques extracurriculars nacionals i internacionals. L’acompanyament de l’estudiantat durant tot el procés —des de la recerca d’entitat de pràctiques fins al seguiment i suport a tutors i tutores, supervisors i supervisores— és una necessitat per a garantir la igualtat d’oportunitats. S’ha d’incentivar l’emprenedoria i fomentar la participació de l’estudiantat en els diferents programes d’orientació i inserció laboral i continuar avançant en la inserció laboral de l’estudiantat amb NESE.

 

Accions:

  1. Continuar donant suport a l’estudiantat amb NESE, als tutors i tutores i supervisors i supervisores en la realització de les pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) i mobilitat.
  2. Organitzar un seminari web abans de les pràctiques per als tutors i tutores de l’UJI / entitat col·laboradora per a oferir-los formació.
  3. Revisar els barems de les convocatòries pròpies de beques per a pràctiques, Erasmus + i programes d’emprenedoria per a afegir-hi factors de compensació i ajuda addicional.
  4. Fomentar l’emprenedoria entre l’estudiantat amb discapacitat o NESE mitjançant una referència específica a l’estudiantat discapacitat / ajuda complementària a les convocatòries d’emprenedoria.
  5. Organitzar taules redones sobre emprenedoria i discapacitat per a identificar agents de l’ecosistema d’emprenedoria i discapacitat.

Donar formació en matèria de discapacitat a representants estudiantils i potenciar la participació de l’estudiantat amb NESE en els òrgans de govern i en el moviment associatiu de l’UJI.

Informació proporcionada per: Unitat de Diversitat i Discapacitat