Eix 1. Atenció i suport

20/07/2022 | UDD
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estudiantat

Partint de les valoracions de les necessitats pròpies derivades del diagnòstic de cada persona, es dissenyen les adaptacions acadèmiques per a les persones amb discapacitat o necessitats específiques de suport educatiu matriculades als graus, màsters i doctorat de la Universitat Jaume I.

El pla de suport de cada persona és personalitzat i inclou accions en l’accés a la universitat, el seguiment de les activitats acadèmiques, la realització dels exàmens i la finalització dels estudis. També és fonamental treballar amb l’estudiantat que participa en programes de mobilitat universitària-estudiantat entrant a l’UJI.

L’atenció acadèmica comporta el treball directe amb el professorat d’aquest estudiantat i també, si és necessari, amb l’estudiantat company d’aula o grups de treball en què aquest participa.

Per a donar suport a les persones amb NESE es treballa en col·laboració amb els centres docents, vicedeganats, estudiantat voluntari del programa UJI Voluntària - Suport a persones amb necessitats de suport educatiu, amb el Consell de l’Estudiantat i els serveis que interactuen amb l’estudiantat.

Professorat amb discapacitat o malalties greus

Per a facilitar la tasca del personal docent i investigador amb diagnòstic s’ha de fer una valoració de la repercussió i dissenyar accions de suport facilitadores.

 

Proves d’accés a la universitat

Es treballa amb el personal responsable de la gestió de les proves d’accés a la universitat i la Subcomissió de Suport Educatiu de la Comissió Gestora de Proves d’Accés per a facilitar la realització de les proves d’accés a la universitat i les proves d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys i garantir les adaptacions necessàries durant aquestes. Així mateix, s’assessora els centres d’educació secundària i de formació de persones adultes, si ho sol·liciten.

 

Per a facilitar la millora continuada en aquest àmbit es preveuen les accions següents:

 

Accions:

  1. Analitzar el protocol de suport a l’estudiantat de l’UJI amb necessitats específiques de suport educatiu i promoure accions formatives sobre adaptacions dirigides al professorat.
  2. Dissenyar línies de treball conjuntes amb els centres docents per a facilitar el treball amb l’estudiantat.
  3. Desenvolupar accions formatives específiques amb el Consell de l’Estudiantat.
  4. Analitzar les necessitats de suport acadèmic dirigides de professorat amb discapacitat i/o malalties greus i gestionar les accions facilitadores.
  5. Participar en el disseny de procediments i accions de suport a les proves d’accés a la universitat.
  6. Revisar el procés de gestió de l’estudiantat entrant de mobilitat amb discapacitat conjuntament amb l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI)
  7. Promoure i realitzar un protocol d’actuació acadèmica en situació de crisi sanitària i gestionar adaptacions per a l’estudiantat afectat.
Informació proporcionada per: Unitat de Diversitat i Discapacitat