Presentació dels cursos de llengües

SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I presenta a la comunitat universitària una nova oferta de cursos de llengua que té un doble objectiu:

(1) atendre la creixent necessitat formativa que generen els contactes multilingües del món actual i,

(2) promoure la capacitació lingüística en català, com a eina per a aconseguir un índex més elevat d'ús de la llengua pròpia de la Universitat en la docència i en la gestió administrativa. 

Les necessitats derivades de la internacionalització dels estudis universitaris i de la seua adaptació a l'Espai europeu d'educació superior (EEES) ens porten a oferir una àmplia varietat de cursos d'anglès, de francès, d'alemany i d'italià, que es veu complementada per l'oferta continuada de formació en llengües que ofereix el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL). La metodologia del CAL posa un èmfasi especial en els conceptes de procés i progrés en l'aprenentatge, uns conceptes que també estan molt presents en el model educatiu que promou l'EEES.

A més, amb l'objectiu de millorar la qualitat lingüística dels textos de la Universitat, es manté l'oferta de formació específica, tant en català com en altres idiomes: llenguatge i documentació administratius, creació i correcció de textos...

Les persones responsables de les assessories de la Secció de Formació són també les responsables de la coordinació dels cursos.

El Servei de Llengües i Terminologia, amb aquesta oferta formativa, pretén:
  • Oferir una formació de qualitat a la comunitat universitària que permeta millorar les habilitats comunicatives i que responga a les necessitats de cada col·lectiu.
  • Fomentar el coneixement de llengües per part de tota la comunitat universitària.
  • Afavorir l’autoaprenentatge com a metodologia de formació continuada.
  • Consolidar l’ús d’entorns virtuals en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
Els objectius dels cursos són els següents:
  • Millorar la competència comunicativa, en un enfocament funcional de l’aprenentatge de la llengua. És a dir, la llengua no és l’objectiu últim de l’aprenentatge, sinó el mitjà, l’instrument que ens permet comunicar-nos en els diferents àmbits de la nostra vida.
  • Desenvolupar l’autonomia de l’aprenent. Com que el més freqüent és que els aprenents es queixen que les llengües s’obliden quan no es practiquen i és impossible que sempre estiguen anant a cursos, cal que els cursos als quals assisteixen siguen una oportunitat per veure que fora d’ells, pel seu compte, també poden continuar aprenent.
  • Familiaritzar l’aprenent amb el CAL. Aquest objectiu és conseqüència directa de l’anterior: el CAL els proporciona bones oportunitats per ser aprenents autònoms.

Els cursos, que estan distribuïts al llarg de dos semestres i adaptats a les necessitats variables dels usuaris, permeten obtindre als diferents col·lectius universitaris la formació lingüística que necessiten i també els crèdits reconeguts dels coneixements.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia