Recursos bibliogràfics, audiovisuals i virtuals

07/06/2017 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Recursos bibliogràfics

Guia de recursos bibliogràfics i virtuals per a l’aprenentatge i la consulta del català

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Relació de recursos per a l’aprenentatge i la consulta del català, classificats segons el suport i el nivell.

Cercador de recursos per aprendre català

GENERALITAT DE CATALUNYA

Cercador que permet la recerca per nivells i segons el suport, digital, en línia, en paper.

Llibres de lectura graduats en català

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ - DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Catàleg de lectures de suport a l’aprenentatge graduades per nivells.

Català fàcil

EUMO EDITORIAL – UNIVERSITAT DE BARCELONA

Col·lecció de textos simplificats per als aprenents de la llengua. Els llibres, graduats en tres nivells, contenen un CD amb la versió parlada.

[torna a l’índex]

2. Recursos virtuals

  • Gramàtica, ortografia i lèxic

Aulainf.com

IGNASI SEBASTIÀ ORIOL

Gestor de continguts d’activitats educatives.

Gramàtica de la llengua catalana

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Versió electrònica de la Gramàtica de la llengua catalana, consta d’una sèrie de fitxers en format de document portable (PDF) que són accessibles des del menú que apareix a l’esquerra de la pantalla: cada part se subdivideix en tants documents com apartats conté.

Gramàtica normativa valenciana

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Edició electrònica consultable en fitxers en format PDF.

Resum de gramàtica bàsica

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Resum de les qüestions principals de la gramàtica catalana

Fitxes per resoldre dubtes 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Resum d’algunes qüestions conflictives de la gramàtica catalana.

Conjugació verbal

EDU365. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Conjugació verbal de totes les formes que pot tenir un verb: temps, modes, persones i nombres.

Verbs catalans conjugats

Permet la conjugació de més de 9.000 verbs catalans amb variants lingüístiques, accepcions i usos preposicionals. Les entrades poden fer-se en qualsevol forma verbal. Sinònims, antònims, frases fetes i locucions afins al verb conjugat. Més de 8000 frases fetes, amb sinònims i exemples.

  • Criteris de redacció i models de documents

CUB - Criteris de redacció i models de documents

SERVEIS LINGÜÍSTICS. UNIVERSITAT DE BARCELONA

Conjunt de criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions. Tracta aspectes de redacció, certes tipologies de documents, resolució de dubtes lèxics puntuals, etc.

Per facilitar les consultes s’hi ha incorporat un cercador i una llista de paraules clau, a més de la navegació conceptual per quatre blocs temàtics. També es poden fer impressions acurades de les fitxes en format PDF.

Pautes per a redactar i exposar

SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Recursos per promoure la millora de la qualitat lingüística i comunicativa dels treballs duts a terme per l'estudiantat classificats en diferents criteris.

Centre de redacció

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

El Centre de Redacció és una web de suport a les necessitats de redacció i comunicació acadèmica, coordinada per Daniel Cassany i Carmen López.

Guia de comunicació eficaç

GABINET DE LLENGUA CATALANA. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Consta de dos grans blocs, un de comunicació i un altre de recursos documentals.

Redacció de textos

SERVEI LINGÜÍSTIC DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Dividit en dos blocs: El procés d’escriptura i Redacció i construcció de la frase.

Tècniques d’expressió escrita

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Manual de consulta en PDF sobre tècniques d’expressió escrita.

  • Consultes lingüístiques i terminològiques

Recursos de redacció

SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.

El llibre d'estil lingüístic és un recurs que recull els criteris lingüístics, guies de redacciómodels de documents, la terminologia i els dubtes més freqüents de la UPC. S'hi tracten qüestions de gramàtica, estil, tipografia, etc.

Optimot

SECRETARIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. GENERALITAT DE CATALUNYA.

Cercador d'informació lingüística dissenyat per ajudar a resoldre dubtes sobre llengua catalana.

Termcat

Centre de referència en el treball terminològic de la llengua catalana. Permet consultar diccionaris, cercadors, criteris terminològics, neologismes, normes especialitzades...

És a dir

PORTAL LINGÜÍSTIC DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

Permet consultar diferents apartats: gramàtica, lèxic, topònims, noms propis, convencions, doblatge, guies de pronunciació

Utilitats

SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. GOVERN D’ANDORRA

Dividit en diferents apartats on es poden consultar des dels tractaments protocol·laris, els noms de lloc i de persona i models de documents fins a aspectes conflictius del català, refranys i frases fetes.

Servei Lingüístic UOC

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Espai de consulta on es pot trobar la resposta als dubtes que sovint es presenten a l'hora de redactar textos. També es poden consultar els criteris lingüístics de la UOC, els dubtes més freqüents, un apartat destinat al llenguatge administratiu i vocabularis.

Eines de Llengua. Fitxes de dubtes i terminologia

ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS LINGÚÍSTICS DEL PAÍS VALENCIÀ

Fitxes per resoldre dubtes i terminologia, recollides pels tècnics lingüístics en la feina diària.

Recull de termes de Softcatalà 

SOFTCATALÀ

Recull de termes informàtics en anglès, amb la seva corresponent traducció al català.
Aquests termes s'han extret dels textos originals en anglès dels diferents programes que Softcatalà ha traduït fins ara o que s'estan traduint actualment, tot i que inclou també neologismes que es normalitzen periòdicament.

  • Traductors

Traductor automàtic

GENERALITAT DE CATALUNYA

Permet traduir textos i pàgines web en línia d’una extensió màxima de 2.500 caràcters, en les següents llengües: català ↔ castellà, català ↔ anglès, català ↔ francès, català ↔ alemany, català ↔ occità, català ↔ occità aranès, occità ↔ català, occità aranès ↔ català, espanyol ↔ occità aranès, occità ↔ espanyol, occità aranès ↔ aranès.

Apertium

UNIVERSITAT D’ALACANT

Plataforma lliure de codi font obert a la traducció automàtica.

Traductor Softcatalà

SOFTCATALÀ

Traductor català ↔ {castellà, anglès, portuguès, francès} basat en la tecnologia d’Apertium i ScaleMT. Pot traduir màxim 4.500 caràcters.

Tradukka

EGOBITS - GOOGLE

Traductor en temps real a més de 50 idiomes.

[torna a l’índex]

3. Recursos audiovisuals

Edu3.cat

TELEVISIÓ DE CATALUNYA I CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS. GENERALITAT DE CATALUNYA

Portal educatiu que posa a l’abast de tota la comunitat educativa i de la resta de ciutadans el material de producció audiovisual de Televisió de Catalunya, de Catalunya Ràdio i del Departament d'Educació que pugui servir de suport a les tasques d’ensenyament, així com a l’aprenentatge de les diverses matèries que integren el currículum escolar dels alumnes.

Què m’has dit!

TELEVISIÓ DE CATALUNYA

Què m’has dit! És un miniespai diari de 3 minuts de durada que té coma objectiu estimular l’ús del català a través de la descoberta de vocabulari, expressions i construccions gramaticals de tots els territoris de parla catalana. Què m’ha dit! Ofereix als espectadors petites pinzellades lingüístiques des d’una vessant amena i divertida que els poden ser útils en la vida quotidiana.

Caçadors de paraules

TELEVISIÓ DE CATALUNYA

Programa que tracta sobre la llengua catalana, el seu ús als diversos llocs on es parla i les paraules que s’hi empren.

El gran dictat

TELEVISIÓ DE CATALUNYA

El protagonista del programa és el català actual, el que parlem al carrer. Per això, els continguts inclouen des de barbarismes fins als darrers anglicismes, tecnicismes o el llenguatge col·loquial que està incorporant la nostra llengua.

[torna a l’índex]

4. Portals de recursos per a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana

Aprendre català

GENERALITAT DE CATALUNYA

Portal de la llengua catalana. Selecció de recursos per a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana.

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) 

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

La XTEC és un servei públic adreçat a la comunitat educativa catalana del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La seua finalitat és posar a l’abast d’aquesta comunitat materials i procediments que, basats en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, contribuïsquen a facilitar, actualitzar i millorar les estratègies pedagògiques per la qual cosa proporciona gratuïtament diversos serveis i eines que permetin connectar i afavorir la col·laboració entre els seus membres.

Portal de recursos lingüístics de les universitats de la Xarxa Vives

XARXA VIVES D’UNIVERSITATS

Cercador de recursos lingüístics als serveis lingüístics de la xarxa d’universitats Institut Joan Lluís Vives. Es poden cercar recursos de les àrees de formació, assessorament i terminologia i dinamització.

[torna a l’índex]

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia