Llista d’espera

13/04/2022 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les persones que queden en llista d’espera en alguna de les seues opcions i els interesse obtenir plaça, han de realitzar la confirmació que desitgen continuar en llista d’espera, per cadascun dels màsters en què estiguen inscrites.

Per a manifestar l’interès a continuar en llista d’espera cal accedir al web de l’UJI, en els terminis establerts en el calendari de preinscripció i matrícula.

Les adjudicacions de les vacants per llista d’espera es realitzen des de la coordinació acadèmica del màster.

Quan acabe el període de matrícula, en cadascuna de les fases, la coordinació del màster ha de comptabilitzar les places que han quedat vacants i oferir-les a l’estudiantat de la llista d’espera, d’acord amb l’ordre de prelació.

L’estudiantat a qui se li assigne una plaça de la llista de espera ha de matricular-se en els terminis establerts en el calendari de preinscripció i matrícula.

L’estudiantat que estiga matriculat ja en un màster i se li adjudique plaça per llista d’espera en una altra opció prioritària, ha d’anul·lar la matricula inicial abans de matricular-se en la nova plaça assignada per la llista d’espera.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants