Modificacions de matrícula

Grau
Última modificació: 26/07/2017 | Font: SGDE

Curs 2017/18

1. La matrícula es pot modificar durant el termini de matrícula en http://matricula.uji.es/.

2. Sol·licitud de canvi de grup o circuit en estudis de grau justificant amb la documentació requerida alguns dels motius establerts en la normativa.

Obligatòriament s’haurà de tramitar una sol·licitud electrònica.

Terminis:

  • Estudiantat de nou accés: de l'1 al 4 de setembre de 2017.
  • Estudiantat de segon i posteriors cursos: 11, 12 i 13 de setembre de 2017.

Motius establerts en la normativa, documentació requerida i sol·licituds corresponents:

Fora del termini i dels motius establerts per a realitzar modificacions de matrícula no es tramitarà cap petició. Tampoc es tramitarà cap sol·licitud que no incloga la documentació requerida.

3. Període d’ajust de la matrícula en estudis de grau: anul·lar i afegir assignatures o canviar de grup, sempre que l'aplicació de matrícula ho permeta; és a dir, si una assignatura està completa, no serà oferida i per tant no es podrà matricular d'aquesta. O si un grup està complet, no serà oferit i per tant no es podrà matricular d'aquest.

Termini: 25, 26 i 27 de setembre de 2017.

En http://matricula.uji.es/

4. Permuta amb un altre / una altra estudiant

Presencialment en el Negociat de Grau (Edifici Rectorat). Les dues  persones interessades s’han d’identificar.

5. Anul·lacions parcials de matrícula

Assignatures de primer semestre i anuals: del 6 al 10 de novembre de 2017.

Assignatures de segon semestre i anuals: del 19 al 23 de març de 2018.

Les anul·lacions parcials de matrícula no comporten la devolució de l’import dels crèdits.

En http://matricula.uji.es/

6. Modificació de matrícula en finalitzar el primer semestre

Del 15 al 18 de febrer de 2018.

En http://matricula.uji.es/

Una vegada finalitzat el primer semestre, l’estudiantat matriculat pot optar a modificar la matrícula, en el termini que s’establisca durant el mes de febrer, sempre que no tinga rebuts pendents de pagament.

En aquest període de modificacions de matrícula es poden afegir assignatures de segon semestre (no anuals) així com de les assignatures Pràctiques Acadèmiques Externes i Treball de Final de Grau.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16