El Consell de Govern aprova la modificació del Reglament d'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat de la Universitat Jaume I

14/12/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat a partir de la valoració de l’estudiant es va implantar a l’UJI el curs 1994-95. L’any 2009, el Consell de Govern de l’UJI va aprovar la primera versió del disseny d’avaluació de l’activitat docent seguint les directrius del Programa de Suport a l’Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat Universitari de l’ANECA (DOCENTIA-UJI). Aquest disseny va obtenir el mateix any 2009 l’informe positiu de l’ANECA i l’any 2015 el model va ser certificat per part d’aquesta agència. El model s’ha anat optimitzant amb l’experiència dels anys, sempre amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat docent de l’UJI.

L’any 2021 es va sol·licitar la renovació de la certificació del model, que es va obtindre per al període 2021-2026. Aquesta certificació queda supeditada a la realització d’una sèrie d’actuacions de millora sobre el model. Amb aquest objectiu, es va constituir una comissió de treball formada per representacions de tots els sectors de la comunitat universitària, que va iniciar els treballs el setembre de 2021 i que s’han materialitzat en el reglament recentment aprovat.

Aquest reglament modifica la Normativa d’avaluació de l’activitat docent del professorat aprovada en el Consell de Govern, de maig de 2015, i ha sigut informat i consensuat en la Comissió d’Avaluació Docent (CAD), la Mesa Tècnica del PDI, la Mesa Negociadora, la Comissió d’Estudis i Professorat (CEP) i, finalment, aprovat en el Consell de Govern del 28 de novembre de 2022.

Els objectius principals de la modificació del reglament són respondre als canvis requerits per l’ANECA en l’Informe per a la renovació de la certificació del programa DOCENTIA-UJI per al període 2021-2026, en el sentit d’augmentar la capacitat discriminatòria del model entre les diferents categories; incloure-hi l’obligatorietat de l’autoinforme i de l’informe de les persones responsables acadèmiques, i augmentar el pes de les enquestes de l’estudiantat en la puntuació final.

Més informació: Reglament d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Jaume I