Quatre graus de l’àmbit de l’enginyeria de la Universitat Jaume I amplien el segell internacional de qualitat EUR-ACE® fins a 2023

06/02/2019 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els graus en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química i Enginyeria Elèctrica han ampliat el segell EUR-ACE® aconseguit en 2017 fins a 2023. Durant el mes de gener, i després de presentar l’informe sobre el compliment de les prescripcions establertes en l’informe final per a l’obtenció del Segell, la comissió d’acreditació EUR-ACE® va considerar que es complien totes les prescripcions i va ampliar el període de vigència del segell dels quatre graus.

Aquests quatre graus van obtenir al gener de 2017 el segell EUR-ACE® dins del programa Acredita Plus (actualment Programa de Segells Internacionals de Qualitat - SIC) de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), agència autoritzada per l’European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE), després d’un llarg procés que va incloure la visita a principi de l’any 2016 d’un comitè d’experts designats per l’ANECA.

Com a primer resultat d’aquella avaluació, al juny del 2016, la Universitat va rebre l’informe final amb valoració favorable sobre la renovació de l’acreditació dels títols i al juliol del mateix any, es va rebre la resolució del Consell d’Universitats. Així, el 24 de gener de 2017, aquests quatre graus de l’àmbit de l’enginyeria que s’imparteixen a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de l’UJI, van rebre l’informe favorable d’obtenció del segell internacional de qualitat EUR-ACE®.

El certificat EUR-ACE® es concedeix a les universitats en relació amb un títol d’enginyeria de grau o màster avaluat conforme a estàndards de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l’espai europeu d’educació superior. La finalitat d’aquesta certificació és assegurar el conjunt de les competències específiques necessàries per a que les decisions que prenen els professionals i les seues actuacions es realitzen segons criteris ètics i sense risc per a la població.

Aquest segell facilita tant la mobilitat acadèmica com la professional en l’àmbit internacional, ja que permet identificar programes d’enginyeria d’alta qualitat a Europa i més enllà de les seues fronteres.