investigacio detall investigacio

GaMBiT - Integració genètica i metabòlica de la interacció de factors biòtics i abiòtics

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

L'activitat del grup d'investigació GaMBiT es fonamenta en l'ús de tècniques genètiques, bioquímiques i de biologia molecular per a l'estudi de les respostes vegetals a la incidència conjunta d'estressos biòtics i abiòtics mediant l'ús de perfilats massius de biomolècules o tècniques òmiques. En concret, la recerca desenvolupada pels membres del grup s'ha centrar en l'estudi dels canvis genètics i metabòlics que provoquen sobre els conreus els factors ambientals adversos com la sequera, les temperatures elevades o la inundació del substrat, la incidència dels quals està vinculada al canvi climàtic, i com aquests influeixen en la capacitat de depredació de plagues entomològiques d’interès agronòmic (àcars fitòfags com Tetranychus urticae i Tetranychus evansi). En aquest sentit, i emprant aproximacions genètiques i moleculars, un dels objectius principals del grup és la identificació de gens importants en la regulació de les respostes vegetals a aquesta combinació d’estressos i la seua interacció amb el metabolisme y regulació hormonal vegetals. La capacitat d'aquests gens d’induir tolerància sobre el cultiu és posteriorment confirmada mitjançant la generació de plantes transgèniques de tomaca y Arabidopsis (transformació mediada per Agrobacterium) o editades (CRISPR/Cas9).