investigacio detall investigacio

PRODADEF - Protecció de Dades i Drets Fonamentals

Coordinació:

Dep. de Dret Públic

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

El grup PRODADEF està integrat per investigadors/es i professors/es titulars i catedràtics/ques de diverses àrees del Dret, en particular, de Dret constitucional. PRODADEF desenvolupa la seua activitat científica, bàsicament, en matèria de protecció de dades i drets fonamentals en conflicte. Altres àmbits d'estudi del grup són: representació i participació política, llibertats públiques i informatives, transparència i bona administració, migració i asil, noves tecnologies i protecció de la privacitat en un món globalitzat. Des de la seua creació, la major part dels seus membres ha coordinat i/o format part de projectes europeus, nacionals i sub-nacionals en matèria de protecció de dades. La majoria dels seus investigadors/es ha liderat i continuen liderant en qualitat d'investigadores principals diferents projectes d'I+D+i d'àmbit nacional i/o autonòmic que aborden els diversos desafiaments que plantegen a sectors públics i privats la protecció de les dades personals des de diferents àmbits, tant orgànics com substantius. El grup d'investigació manté una extensa i estreta col·laboració amb Universitats i centres d'investigació nacionals i internacionals altament especialitzats i de prestigi en la matèria.