investigacio detall investigacio

INGRES - Enginyeria de Residus i Sostenibilitat

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Nombre de doctors: 6

Àrees d'aplicació:

El grup de recerca Enginyeria de Residus i Sostenibilitat (INGRES) ofereix serveis tecnològics avançats per a la millora de la sostenibilitat de productes, organitzacions i entorn urbà i la gestió dels residus, per avançar cap a una economia circular. L'activitat investigadora del grup se centra en dos àmbits: • Enginyeria de residus: Modelatge de la gestió dels residus urbans, Aplicació dels sistemes dinformació geogràfica, Tecnologies de tractament biològic de residus, Valorització i minimització de residus. • Avaluació i gestió de la sostenibilitat del cicle de vida: Ecodisseny, Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), Anàlisi de la Sostenibilitat del Cicle de Vida (ASCV), Indicadors de sostenibilitat i circularitat, Etiquetatge i comunicació ambiental/sostenibilitat, Compra Pública Ecològica/Sostenible/Circular. Amb un complet i modern instrumental de laboratori i un experimentat equip humà, el grup INGRES realitza treballs i projectes de recerca aplicats, oferint resultats a curt i mitjà termini amb què millorar les condicions ambientals de productes, organitzacions i àmbit urbà, i fent especial èmfasi en la gestió dels residus.