investigacio detall investigacio

GETUR - Gabinet d’Estudis Turístics

Coordinació:

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Nombre de doctors: 7

Àrees d'aplicació: