Sociología de la Tecnología, Medioambiental, Urbana y del Género

GRUPSOC

Sociologia de la tecnologia, sociologia mediambiental, sociologia del gènere, sociologia urbana, actitud, àrea metropolitana, canvi social, aspectes socials, tecnologies de la informació, innovació tecnològica, dones i societat.

Codi del grup: 026

Coordinació
Alcañiz Moscardó, Mercedes
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Departament
Dep. de Filosofia i Sociologia
Personal investigador Dedicació al grup
Ginés Sánchez, Francisco Javier 100 %
Gómez Nicolau, Emma 100 %
Martí Gual, Ana Maria 100 %
Piqueras Infante, Andrés 100 %
Querol Vicente, Vicente Alberto 50 %

Línies d'investigació

 • Estudis de joventut
 • Sociologia del gènere:
  • Tècniques de reproducció assistida: aspectes socials i relacions de gènere.
  • Sociologia del treball - dones. Redefinició del concepte incloent-hi activitats productives no previstes en el mercat laboral. Dependència i asimetria entre les activitats desenvolupades en l’àmbit privat i el públic. Divisió sexista; integració laboral.
 • Sociologia rural: canvis socials en l’espai rural, desenvolupament rural, desigualtats socials derivades del lloc de residència.
 • Sociologia urbana: configuració de noves figures urbanes: àrees metropolitanes i regions urbanes en el context de la Comunitat Valenciana.
 • Sociologia mediambiental: aspectes socials de la crisi ecològica.
 • Sociologia de la tecnologia: hàbits i actituds de la població davant de les NTI.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Investigació social quantitativa i qualitativa (enquestes, entrevistes, grups de discussió, etc.).
 • Estudi dels canvis que experimenten els distints sectors de la població com a conseqüència del desenvolupament de noves figures urbanes: mobilitat urbana, hàbits de consum o formes de vida.
 • Estudis de la imatge social, de la receptivitat de la població davant de les noves tecnologies de la informació.
 • Anàlisi i estudis sobre la situació laboral o privada de la dona incloent-hi temes com ara formació, divisió del treball, integració, etc.
 • Estudis dels canvis operats en l’entorn rural: estructura població, mobilitat social i laboral, activitat econòmica, iniquitats territorials, etc.
 • Estudis aplicats a la dinamització sociocultural i al desenvolupament rural.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16