investigacio detall investigacio

GID - Investigació i desenvolupament ecològics

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

GID – Green Investigation & Development és un grup d'investigació de la Universitat Jaume I que va començar la seua marxa l'any 1997. Vam ser pioners en temes com l'ecodisseny i l'avaluació mediambiental de productes amb la metodologia de l'anàlisi del cicle de vida (ACV). Hem treballat en pràcticament tots els sectors: moble, aigua, alimentació, plàstics, energia, transport, construcció, metall, residus, joguets, nanotecnologia, etc., apostant per solucions creatives i d'alt nivell científic que ens permeteren millorar els processos d'avaluació mediambiental i amb això proposar alternatives realment sostenibles. Per exemple, hem creat eines que faciliten la compra pública verda, hem millorat les metodologies per al càlcul dels impactes ambientals en les categories de soroll i toxicitat humana, hem desenvolupat tècniques específiques per al mesurament de la circularitat, etc. Moltes de les nostres investigacions han sigut en les etapes inicials de tecnologies emergents, recorrent a un ampli ventall de coneixements interdisciplinaris com escalat i simulacions industrials, anàlisis d'escenaris, models de propagació de contaminants, síntesis químiques, models probabilístics i tècniques de decisió multicriteri. De l'avaluació mediambiental hem evolucionat cap a l'avaluació de la sostenibilitat amb l'anàlisi dels impactes socials durant el cicle de vida, l'economia circular, la resiliència i la criticitat de matèries primeres. Paral·lelament hem continuat amb una segona línia d'investigació centrada en el modelatge de l'aigua en sistemes de distribució per a la millora de la seua qualitat i la reducció d'impactes, treballant amb el Canal d'Isabel II i el Centre de Robòtica Subaqüàtica, CIRTESU.