Cursos d'adaptació a Grau

18/07/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

CALENDARI I PROCEDIMENT CURSOS D’ADAPTACIÓ. CURS 2024/2025

(Resolució de 16 de maig de 2024 del Rectorat de la Universitat Jaume I)

* Llistat definitiu admesos Curs d'adaptació al Grau en Gestió i Administració Pública.

* Llistat definitiu admesos Curs d'adaptació al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.
 

* Llistat provisional admesos Curs d'adaptació al Grau en Gestió i Administració Pública.

* Llistat provisional admesos Curs d'adaptació al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.

 

 

Límit d’admissió:

 

Termini de sol•licitud:

  • De l'1 al 5 de juliol 2024.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el Registre electrònic (www.registre.uji.es) i dirigides a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

Documentació.

L'estudiantat procedent d'altres universitats ha d'adjuntar la següent documentació: 

  • Fotocòpia del DNI.
  • Certificat acadèmic amb nota mitjana.
  • Dipòsit del títol.

L'estudiantat de la Universitat Jaume I no ha d'adjuntar la documentació abans esmentada.

Per al Curs d'aptació al grau en Criminología i Seguretat caldrà adjuntar l'acreditació dels requisits que donen accés als estudis universitaris oficials.

 

Criteris d’admissió.

Les sol•licituds s' ordenaran prenent en consideració la nota mitjana de l'expedient de la titulació que ha donat accés al curs d’adaptació.

 

Publicació dels resultats:

  • Publicació de les llistes provisionals d’ admesos: 12 de juliol de 2024
  • Període de reclamacions: 15, 16 i 17  juliol 2024
  • Publicació de les llistes definitives: 18 de juliol de 2024
     

Matrícula no presencial:

  • 29 i 30 juliol 2024 mitjançant internet a l'adreça http://matricula.uji.es

L'estudiantat ha de matricular-se de totes les assignatures del curs d’adaptació. No obstant, en el termini de matrícula es podrà sol•licitar matricula a temps parcial.

La matrícula parcial ha d’estar compresa entre 24 i 48 crèdits.

 

Reconeixement de crèdits:

De la titulació que ha donat accés al curs d’adaptació no es pot demanar cap reconeixement.

Cas de tindre uns altres estudis universitaris oficials es podrà demanar reconeixement de crèdits directament en l’assistent al moment d’efectuar la matrícula.

Més informació en l’adreça https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/

 

Reconeixement de crèdits per activitat professional:

El reconeixement de crèdits per experiència professional i/o laboral s’haurà de sol•licitar en el moment de realitzar la matrícula. 

A) Curs d’adaptació al Grau de Relacions Laborals i RR.HH

Es pot sol·licitar fins a 12 ECTS per experiència professional i/o laboral acreditada, al menys de 5 anys de duració, a comptar des de la data de finalització dels estudis que donen accés al curs d'adaptació

Les assignatures que seran reconegudes per activitat professional seran les següents, en funció de l'àmbit professional

- Àmbit de la representació de les organitzacions sindicals i empresarials, negociació col·lectiva, acords col·lectius de treball, exercici professional com a Graduat Social: Es reconeixerà l'assignatura Conflicte i Estructura de la Negociació (RL0921, 6 ECTS). 

- Àmbit de la selecció de personal, gestió dels recursos humans, gestió del talent i promoció professional, exercici professional com a personal tècnic de recursos humans: Es reconeixerà l'assignatura Psicologia del Treball i del Recursos Humans (RL0919, 6 ECTS

- Àmbit de la intervenció en la jurisdicció social, representació processal, recursos de suplicació, execució de sentències, exercici professional com a Graduat Social: Es reconeixerà l'assignatura Dret Jurisdiccional Laboral II (RL0931, 6 ECTS

- Àmbit de les polítiques actives d'ocupació, serveis públics d'ocupació, personal tècnic d'orientació laboral, personal tècnic de col·locació, exercici professional com a Graduat Social: Es reconeixerà l'assignatura Polítiques Actives d'Ocupació (RL0942, 6 ECTS

- Àmbit del recursos humans, assessories o consultories sociolaborals, polítiques d'externalització, processos de subrogació de treballadors, exercici professional com a Graduat Social: Es reconeixerà l'assignatura Règim Jurídic de la Descentralització Productiva (RL0943, 6 ECTS)


B) Curs d’adaptació al Grau de Criminologia i Seguretat

Es pot sol·licitar fins a 6 ECTS per experiència professional i/o laboral per 5 anys d’activitat professional i/o laboral, a comptar des de la data de finalització dels estudis que donen accés al curs d’adaptació.
Les matèries que seran reconegudes per activitat professional seran les següents, en funció de l’àmbit professional:

- Àmbit de la Seguretat Pública: Es reconeixerà l'assignatura Polítiques Públiques de Seguretat i Avaluació (CS2045).
- Àmbit de la Seguretat Privada: Se reconeixerà l'assignatura  Polítiques Públiques de Seguretat i Avaluació (CS2045).
- Àmbit de la Administració de Justícia i Penitenciari: Es reconeixerà l'assignatura Teoria i Execució de la Pena (CS2029).
- Àmbit Victimològic Es reconeixerà l'assignatura Conflicte, Negociació i Mediació (CS2007).

 

C) Curs d’adaptació al Grau en Gestió i Administració Pública

Es pot sol•licitar fins a 6 ECTS per experiència professional i/o laboral per 5 anys d’activitat professional i/o laboral, a comptar des de la data de finalització dels estudis que donen accés al curs d’adaptació i sempre que se compleixen amb els requisits de la memòria del títol (pàg. 26).

La Comissió de titulació considera que la qualificació professional mínima que s’ha d’acreditar per demanar el reconeixement és ocupar un lloc de treball de categoria C1 (Administratiu). A més a més, d’acord amb la Memòria del Grau és necessari acreditar que l’ experiència professional o laboral està directament relacionada amb les competències del títol que és pretén obtindre i de l‘assignatura per a la que es demana el reconeixement.


Més informació:
Vicedegà del Grau en Relacions Laborals i RR.HH: Santiago García Campa (gcampa@uji.es)
Vicedegà del Grau en Criminologia i Seguretat: Juan José Periago Morant (periago@uji.es)
Vicedegana del Grau en Gestió i Administració Pública: Marta Oller Rubert (oller@uji.es)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus